Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники

Тищенко Оксана Миколаївна

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.

Кандидатська дисертація – «Метафора у поезії Євгена Маланюка (семантико-функціональний аспект)» (1997 р.).

Наукові зацікавлення – теоретичні проблеми лексикології, лексикографії та стилістики сучасної української мови, зокрема питання  виражальних можливостей художнього дискурсу,  проблеми лінгвістики жестової мови глухих (ЖМГ), зокрема корпусний аспект (розроблення засад створення корпусу ЖМГ, принципів добору фактичного матеріалу, концепції нового словника (жестівника) ЖМГ тощо), питання мови Інтернет-спілкування.

Автор монографії "Метафора Євгена Маланюка: семантико-функціональний аспект" (К., 2004).

Основні праці:

Нові й актуалізовані слова та значення: словникові матеріали (2002–2010). – К., 2010 (керівник проекту і відповідальний редактор, співавтор).

Топоніміка Комишанського краю Херсонської області // Українська мова. – 2010. – №1.

Українськомовна компетентність учителів як теоретико-методологічна проблема // Українськомовна компетентність учителів у системі післядипломної освіти. –  К., 2008. – С. 6—20.

Стиль мови Інтернет-спілкування в Національному корпусі української мови // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка. Зб. наук. праць, присвяч. 70-річчю від дня народження проф. С.Я.Єрмоленко / Відп. ред. академік НАН України В.Г.Скляренко. – К., 2007. – С. 362–367.

Первинна саморепрезентація співрозмовника в Інтернет-спілкуванні: мовний аспект. // Актуальні проблеми психології. Етнопсихологія. Історія психології. Психолінгвістика: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. Костюка,. – К., 2007 – Т.9, Ч. 2. – 135—142.

Засади створення корпусу української жестової мови глухих / Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць. – К., 2006. – Вип.13. – С.47–52.

Концепція і принципи укладання „Словника української жестової мови глухих” / Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць. – К., 2006. – Вип.13. – С.192–195.

Українська сурдолінгвістика: зміст та перспективи дослідження // Мовознавство. – К., 2006. – №4. - C. 54—59.

Про лінгвоментальний аналіз сучасного музичного дискурсу // Українська мова. – 2004.  – №1. – С.92—100.

Мова Помаранчевої революції // Українська мова. – К., 2004. – №4.—С.77—87.

Ще

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+