Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники

Тименко Лідія Олексіївна

 

кандидат філологічних наук, науковий співробітник, завідувач лексичної картотеки (з 2010 р.).

Кандидатська дисертація – «Розвиток лексики офіційно-ділового стилю української мови на початку ХХ століття (1917–1933 рр.)» (2007 р.).

Наукові зацікавлення – лексика офіційно-ділового стилю української мови (період 1917 – 1933 рр.), семантичні процеси в сучасній українській мові.

Монографія – «Лексика офіційно-ділового стилю в історії української мови (1917-1933)» (2011 р.).

Основні праці:

Нові й актуалізовані слова та значення: словникові матеріали (2002-2010). – К., 2010 (співавтор).

Лексикографічні праці в Інтернеті (описово-аналітичний огляд) // Лексикографічний бюлетень. –2007. –Вип. 15. – С. 58–62;

Масив лексики в текстах офіційно-ділового стилю укр. мови // Вісник Львівського ун-ту, 2004. - Вип.34. – С. 314 – 318;                         

Лексико-тематичні групи української юридичної термінології поч. ХХ ст.// Лексикографічний бюлетень. - К., 2004. - Вип.10. – С. 94 – 101;

Розвиток офіційно-ділового стилю укр. мови в 20-х рр. ХХ ст.// Система і структура східнослов’янських мов Київ, НПУ ім. М. Драгоманова, 2003. – С. 338 - 341;                        

Умови розвитку офіційно-ділового стилю української мови // Слово. Стиль. Норма. Зб. наук. праць, присв. 65-річчю д. філ. наук. С. Я. Єрмоленко, 2002. – С. 24 – 29;      

Жанрово-структурні різновиди офіційно-ділового стилю в укр. мові (20-ті рр.. ХХ ст.)// Українська термінологія і сучасність. -  К.,2001. – С. 98 – 101;

Лексика дипломатичних документів укр. мови в період з лютого 1917р. до поч. 1920-х рр.// Вісник Луганського державного педагог. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2000. – С.112 – 117;

Утворення архаїзмів і неологізмів у лексиці офіційно-ділового стилю// Ономастика і апелятиви. Дніпропет. ДНУ, 2000. – С.134 - 142.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+