Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники

 Колишні співробітники відділу

БІЛОНОЖЕНКО Віра Максимівна –

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник. Працювала у відділі до 2002 року.

Кандидатська дисертація – «Фразеологічне значення та способи його опрацювання в словнику» (1984 р.).

Редагувала й рецензувала термінологічні галузеві словники, брала участь у підготовці радіопередач з культури мови, в розробці теоретичних та методичних питань викладання мови в школі.

Основні праці:

 • Словник української мови. – К., 2012. – 1320 с. (співавтор і співредактор);
 • Словник фразеологізмів української мови. – К., 2003; 2-е вид. – К., 2008 (співавтор);
 • Фразеологічний словник української мови. – Кн. 1-2. – К., 1993; 2-е вид. – К., 1999 (співавтор і співредактор);
 • Незамкнені фразеологічні структури та їх лексикографічна інтерпретація // Мовознавство. – 1984 – №1;
 • Семантика постфіксальних дієслів з ознакою кольору // Мовознавство. – 1980 – №2;
 • Словник української мови в 11-ти томах. – К., 1970–1980 (тт. ІІІ, V, VIII, XI – співавтор).

БУРЯЧОК Андрій Андрійович –

доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник. Працював у відділі лексикології та лексикографії до 2005 року.

Кандидатська дисертація – «Назви спорідненості й свояцтва в українській мові» (1955 р.). Докторська дисертація – «Формування спільного фонду соціально-політичної лексики східнослов’янських мов» (1984 р.).

Лауреат Державної премії СРСР (1983 р.) за участь у створенні Словника української мови в 11-ти томах, премії імені Івана Огієнка (1996 р.).

Наукові зацікавлення – лексикологія, лексикографія, правопис, культура мови, діалектологія.

Основні праці:

 • Словник української мови. – К., 2012. – 1320 с. (співавтор, співредактор);
 • Українська мова : Енциклопедія. – К., 2000; 2-е вид. – К., 2004; 3-тє вид. – К., 2007 (автор 26 статей);
 • Українсько-російський транслітерований словник власних імен і найпоширеніших прізвищ. – К., 2001;
 • Універсальний російсько-український словник. – К., 2000;
 • Словник синонімів української мови: в 2-х томах – К., 1999-2000 (співавтор, співредактор);
 • Орфографічний словник української мови. 3-тє вид. – К., 1995; 4-е вид. – К., 2002;
 • Що змінилося в «Українському правописі»? – К., 1997;
 • Правописний словник імен і найпоширеніших прізвищ. – К., 1996;
 • Російсько-український словник для військовиків. – К., 1995 (співавтор, співредактор-лексикограф);
 • Формування спільного фонду соціально-політичної лексики східнослов’янських мов. – К., 1984;
 • Довідник з українського правопису. – К., 1964; 2-е вид. – К., 1973; 3-є вид. – К., 1984 (співавтор);
 • Словник української мови в 11-ти томах. – К., 1970–1980 (тт. І, IV, X – співавтор, співредактор);
 • Словник українських рим. – К., 1979 (співавтор);
 • Назви спорідненості і свояцтва в українській мові. – К., 1961;
 • Російсько-український словник гірничих термінів. – К., 1959 (редактор-лексикограф).

ГНАТЮК Галина Макарівна –

доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник. Працювала у відділі до 1994 року.

Кандидатська дисертація – «Російсько-українські мовні зв'язки в другій половині XVIII — першій чверті XIX ст. » (1958 р.). Докторська дисертація – «Взаємодія дієслівних та іменних категорій у системі дієприкметника (на матеріалі української літературної мови)» (1983 р.).

Учений секретар Комітету наукової термінології при Президії АН УРСР (1960 –1970 рр.). Лауреат Державної премії СРСР (1983 р.) за участь у створенні Словника української мови в 11-ти томах.

Наукові зацікавлення –  лексикологія, граматика, теорія і практика лексикографії, термінологія, міжмовні контакти.

Основні праці:

 • Словник української мови. – К., 2012. – 1320 с. (співавтор, співредактор);
 • Словник синонімів української мови: в 2-х томах. – К., 1999–2000 (співавтор, співредактор);
 • Дієприкметник у сучасній українській літературній мові. – К., 1983;
 • Слово і фразеологізм у словнику. – К., 1980 (співавтор);
 • Словник української мови в 11-ти томах. – К., 1970–1980 (співавтор, співредактор);
 • Слово і труд. – К., 1976 (співавтор);
 • Морфологічна будова сучасної української літературної мови. – К., 1975 (співавтор);
 • Мовознавство на Україні за 50 років. – К., 1972 (співавтор);
 • Філософські питання мовознавства. – К., 1972 (співавтор);
 • Російсько-український технічний словник. – К., 1961 (співавтор, співредактор);
 • Російсько-українські літературно-мовні зв'язки в другій половині XVIII — першій чверті XIX ст. – К., 1957.

ГОЛОВАЩУК Сергій Іванович –

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник. Працював у відділі до 1998 року.

Кандидатська дисертація – «Передавання значень слів і фразеологізмів однієї мови засобами іншої як основна проблема двомовної лексикографії (на матеріалі російсько-українських і українсько-російських словників» (1971 р.).

Лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1971 р.) за участь у роботі над Російсько-українським словником у 3-х тт.Російсько-українським словником у з-х тт та Державної премії СРСР (1983 р.) за участь у роботі над Словником української мови в 11-ти тт.Наукові зацікавлення – теоретична і практична лексикографія, правопис, культура мови.

Основні праці:

 • Російсько-український словник: у 4 т. — Т. 1–3. — К., 2011–2013 (співавтор, співредактор).
 • Словник української мови. – К., 2012. – 1320 с. (співавтор, співредактор);
 • Словник наголосів. – К., 2003;
 • Російсько-український словник сталих словосполучень. – К., 2001;
 • Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К., 2000;
 • Словник синонімів української мови: в 2-х томах. – К., 1999-2000 (співавтор);
 • Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К., 1995;
 • Українське літературне слововживання: Словник-довідник. – К., 1995;
 • Орфографічний словник української мови. – К., 1994; 2-е вид. 1999; (співукладач);
 • Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989;
 • Русско-украинский словарь: в 3-х тт. – К., 1968; 2-е вид. 1980 – 1981; 3-тє вид. 1987 (співавтор, співредактор);
 • Словник української мови в 11-ти томах. – К., 1970–1980 (співавтор, співредактор);
 • Словник-довідник з правопису. – К., 1979;
 • Перекладні словники та принципи їх укладання. – К., 1976;
 • Орфографічний словник української мови. – К., 1975 (співукладач і співредактор);
 • Російсько-український геологічний словник. – К., 1959 (співавтор).

ГОРЮШИНА Галина Никифорівна

науковий співробітник. Працювала у відділі до 2011 року.

Основний напрямок наукової діяльності – одно- і двомовна лексикографія.

Основні праці:

 • «Словник української мови». – К., 2012. – 1320 с. (співукладач);
 • «Російсько-український словник» (за ред. В. В. Жайворонка). – К., 2003 (співавтор);
 • «Словник синонімів української мови». Т.1. – К., 1999; Т.2 – К., 2000 (співавтор);
 • «Словник української мови» в 11-ти томах. Т. ІХ. – К., 1978 (співавтор).

ДЕМСЬКА Орися Мар’янівна –

доктор філологічних наук, старший науковий співробітник. З 2003 до 2005 року була заступником директора з наукової роботи Інституту української мови НАН України. Працювала у відділі до 2007 року.

Кандидатська дисертація – «Лексична та лексико-граматична омонімія української мови» (1996 р.). Докторська дисертація – «Теорія корпусної пераметризації сучасної української мови» (2012 р).

Наукові зацікавлення –  фразеологія, лексикографія, лексикологія. 

Основні праці:

 • Текстовий корпус: ідея іншої форми. — К.: НаУКМА, 2011;
 • Вступ до лексикографії. — К., 2010;
 • Фразеологія. — К., 2008;
 • Українсько-польський тематичний словник. — Львів, 2007 (у співавторстві з Я.Ріґером);
 • Основи Національного корпусу української мови. — К., 2005;
 • Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: документи і матеріали. — К., 2005 (у співавторстві з Л.Масенко та В.Кубайчуком);
 • Основи сучасної української літературної мови. — Львів, 1998;
 • Словник омонімів української мови. — Львів, 1996 (у співавторстві з І.Кульчицьким).

ДЯТЧУК Валентина Володимирівна –

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник. Працювала у відділі до 1996 року.

Кандидатська дисертація – «Структурно-семантична і стилістична характеристика одоративної лексики в сучасній українській мові» (1979 р.).

Член національної Спілки театральних діячів.

Наукові зацікавлення –  лексикологія, фразеологія.

Основні праці:

 • Словник української мови. – К., 2012. – 1320 с. (співавтор);
 • Словник фразеологізмів української мови. – К., 2003; 2-е вид. – К., 2008 (співавтор);
 • Український тлумачний словник театральної лексики. – К., 1999; 2-е вид. – К., 2002 (співавтор);
 • Фразеологічний словник української мови. – Кн. 1-2. – К., 1993, 2-е вид. – К., 1999 (співавтор,співредактор, член редколегії);
 • Семантична структура і функціонування лексики української мови. – К., 1983 (співавтор).

ЗАТВОРНА Надія Петрівна

лаборант 1-ї категорії. Працювала у відділі від 2008 до 2013 року.

Здійснювала технічну підтримку роботи відділу.

ЛОЗОВА Ніна Євгенівна

науковий співробітник. Працювала у відділі до 2014 року.

Наукові зацікавлення – практична й теоретична лексикографія, синонімія. Брала участь у створенні „Словника української мови” в 11 тт. (1970–1980).

Основні праці:

 • Нові й актуалізовані слова та значення: словникові матеріали (2002–2010). – К., 2010 (співавтор);
 • Словникові матеріали нових та актуалізованих слів і значень (Інструкція) //„Лексикографічний бюлетень”. –  № 18 –  2009. – 0.5 друк. арк.
 • Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.: Дніпро, 2009. – 1332 с. (співавтор);
 • Російсько-український словник. – К.: Наукова думка, 2003. – С. 622–977 (співавтори Н.Г. Озерова, Л.М. Стоян, В.Б. Фридрак);
 • Російсько-український практичний словник реставратора. – К.: Рада, 2003. – 260 с.;
 • Множинні іменники в сучасній українській мові (словник) – Лексикографічний бюлетень. – К., 2007. – Вип. 1?5.  С. 127–134.
 • Складності у визначенні роду іменників (словник) (0,5 др.арк.) – Лексикографічний бюлетень. – К., 2007. – Вип. 1?5. – С. 134–144.
 • Тегування власних назв організацій – Лексикографічний бюлетень. – К., 2007.
 • Дзвона чи дзвону, або -а (-я) чи -у (-ю) в родовому відмінку? / Словник-довідник. – К: Наук. думка, 2006. – 167 с. (співавтор В.Б. Фридрак).
 • Матеріали словника невідмінюваних іменників //„Лексикографічний бюлетень”. –  № 14 –  2006. – С. 162–180.
 • Словник синонімів української мови у 2-х томах. – К.: Наукова думка, 1999–2000. – С. 742–767 (співавтори А.А. Бурячок та ін.);

МЕЙЗЕРСЬКА Ірина Вікторівна –

кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник. Працювала у відділі до 2011 року.

Кандидатськадисертація – «Прийменник в українській тлумачній лексикографії ІІ половини ХХ-го ст.» (2010 р.).

Наукові зацікавлення – лексикографічний аспект службових частин мови.

Практичну діяльність в галузі української лексикографії зосереджено на укладанні «Словника прийменників сучасної української мови», а також участі в роботі групи зі створення «Зведеного словопокажчика української лексики».

Основні праці:

 • Складені одиниці у прийменниковій системі сучасної української мови та їх відображення у тлумачній лексикографії // Вісник Дніпропетровського університету, 2009. – Серія: Мовознавство. – Вип. 15. – Т. 3. – №11. – С. 81–8.
 • До проблеми значення первинних прийменників та принципів їх лексикографування // Українське мовознавство. – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2008. – Вип. 38. – С. 130-134.
 • Проблеми лексикографічної розробки похідних прийменників у словнику української мови в 11-ти томах // Лексикографічний бюлетень. – Вип. 17. – К.: ІУМ НАНУ, 2008. – С. 69-74.

МЕЛЬНИК Наталія Юхимівна

молодший науковий співробітник. Працювала у відділі до 2011 року.

Наукові зацікавлення – лексикологія, ономастика.

Основні праці:

 • Словник синонімів української мови: У 2-х тт. – Т. 1. – К., 1999 (співукладач).
 • В. Б. Антонович як збирач і дослідник мікротопонімії Нижнього Наддесення // Постаті та ідеї (З історії мовознавства в Україні). – К., 1995.
 • Рукописні матеріали – джерело вивчення топонімії Нижньої Десни // Ономастика України першого тисячоліття нашої ери. – К., 1992.

НЕРОВНЯ Надія Микитівна –

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник. Працювала у відділі до 2010 р.

Кандидатська дисертація - «Варіантність і синонімія в українській фразеології» (1990 р.). 

У 1987–2004 роках керувала роботою картотечної групи. Брала участь у підготовці «Словника української мови» в 11-ти томах (вичитувала верстки І-Х томів, була помічником редактора VІІІ тому). 

Наукові зацікавлення – лексикологія, лексикографія, фразеологія.

Основні праці:

Словник української мови. – К., 2012. – 1320 с. (співавтор);

Російсько-український словник: у 4 т. — Т. 1. — К., 2011 (співавтор);

Словник фразеологізмів української мови. – К., 2003; 2-е вид. – К., 2008 (співавтор);

Російсько-український словник морської термінології. – К., 2000 (науковий редактор);

Фразеологічний словник української мови. – Кн. 1-2. – К., 1993; 2-е вид. – К., 1999 (співавтор і співредактор);

Російсько-український словник термінології літако- і ракетобудування. – К., 1994 (редактор).

ПАЛАМАРЧУК Леонід Сидорович

доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу лексикології та лексикографії (1960 – 1987 рр.), головний науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР (1978–1987 рр.).

Докторська дисертація – «Українська радянська лексикографія (питання теорії, історії, практики)» (1977 р.)

Заслужений діяч науки України (з 1982 р.). Лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1971 р.) за участь у роботі над Російсько-українським словником у 3-х тт. та Державної премії СРСР (1983 р.) за участь у роботі над Словником української мови в 11-ти тт.

Наукові зацікавлення – питання синонімії української мови, теорії лексикології та лексикографії, славістики. Один з укладачів і редакторів майже всіх фундаментальних словників, що готувалися у відділі.

Основні праці:

 • Словник української мови. – К., 2012. – 1320 с. (співавтор, співредактор);
 • Словник синонімів української мови: в 2-х тт. – К., 1999–2000 (член редколегії);
 • Фразеологічний словник української мови. — Кн. 1–2. — К., 1993. — 980 с.; 2-е вид. — К., 1999 (голова редколегії);
 • Чесько-український словник: у 2-х тт. – К., 1988–1989 (редактор);
 • Зіставне дослідження лексико-семантичних відносин у слов’янських мовах. – К.,1983 (співавтор);
 • Розцвітай же, слово! – К., 1983 (співавтор);
 • Українська радянська лексикографія (Питання історії, теорії та практики). – К.,1978;
 • Довідник з українського правопису. – К., 1973; 2-е вид. – К., 1984 (співавтор);
 • Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія. – К., 1973 (співавтор);
 • Словник української мови в 11-ти томах. – К., 1970–1980 (заступник голови редколегії, науковий керівник авторського колективу);
 • Русско-украинский словарь: в 3-х тт. – К., 1968 (співредактор, науковий керівник авторського колективу; 2-е вид. – К., 1980 – 1981;  3-тє вид. – К., 1987);Українсько-російський словник. – К., 1964 (співавтор і редактор; 7-е вид. 1990);
 • Довідник з української орфографії та пунктуації. – К., 1964 (співавтор);
 • Лексична синоніміка художніх творів М. М. Коцюбинського. – К., 1957;
 • Українсько-російський словник: в 6-ти тт. – К., 1953–1963 (співавтор).

РОДНІНА Лідія Олексіївна –  

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник. Працювала у відділі до 2000 року.

Кандидатська дисертація – «Словотворча іменникова синоніміка в сучасній українській мові» (1970 р.).

Брала участь у великих лексикографічних проектах відділу.

Лауреат Державної премії СРСР (1983 р.) за участь у роботі над Словником української мови в 11-ти тт., Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1989 р.).

Наукові зацікавлення – лексикологія, лексикографія, словотвір.

Основні праці:

 • Словник синонімів української мови: у 2-х тт. – К., 1999-2000  (співукладач і співредактор, керівник робочої групи);
 • Русско-украинский словарь синонимов. – К., 1995 (співукладач);
 • Словотвір, синонімія, стилістика. – К., 1982 (співавтор);
 • Словотвір сучасної української літературної мови . – К., 1979
 • Словник української мови в 11-ти томах. – К., 1970–1980 (співавтор, співредактор);
 • Словник мови Шевченка: у 2-х тт. – К., 1964 (співукладач і співредактор).

СКРИПНИК Лариса Григорівна –

доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник (1989 - 1993 рр.).

Кандидатська дисертація – «Лексика і фразеологія української радянської художньо-історичної прози» (1952 р.). Докторська дисертація «Фразеологія української мови» (1974 р.).

З 1977 до 1983 року завідувала кафедрою галузевого бібліографознавства Київського державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука (нині – Київський національний університет культури і мистецтв).

Є співавтором і редактором багатьох словників; досліджувала проблеми лексикології і лексикографії, фразеології, ономастики, стилістики. Лауреат Державної премії СРСР (1983 р.) за участь у роботі над Словником української мови в 11-ти тт.

Основні праці:

 • Словник української мови. – К., 2012. – 1320 с. (співавтор і співредактор);
 • Українсько-російський словник. – К., 1999 (співавтор і один з відповідальних редакторів);
 • Власні імена людей : словник-довідник. – К., 1986; 2-е вид. – К., 1996 (співавтор);
 • Фразеологія української мови. – К., 1973;
 • Словник української мови в 11-ти томах. – К., 1970–1980 (співавтор і співредактор);
 • Русско-украинский словарь: в 3-х тт. – К., 1968 (член редколегії);
 • Українсько-російський словник. – К., 1964 (співавтор і співредактор);
 • Словник мови Шевченка: в 2-х тт. – К.,  1964 (співавтор і співредактор);
 • Українсько-російський словник: в 6-ти тт. – К., 1953–63 (співавтор і співредактор).

ТАРАНЕНКО Олександр Онисимович –

доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу лексикології та лексикографії (1991 – 2003).

Кандидатська дисертація – «Полісемічний паралелізм і явище семантичної аналогії»  (1977 р.). Докторська дисертація – «Мовна семантика в її динамічних аспектах» (1990 р.).

Перший директор Інституту української мови НАН України (1991–1998 рр.).

Учасник ХІ–ХІV Міжнародних з’їздів славістів. Заступник головного редактора журналу «Мовознавство» (з 1993 р.).

Розробив концепції нового багатотомного тлумачного словника української мови активного типу, однотомного тлумачного словника української мови середнього обсягу, російсько-українського словника, словника нових слів і значень української мови, зведеного словопокажчика української лексики.

Наукові зацікавлення – проблеми української лексикології та лексикографії, мовної семантики, слов’янського, загального та зіставного мовознавства, соціолінгвістики, сучасна мовна ситуація в Україні та тенденції розвитку української літературної мови.

Основні праці:

 • Словник української мови. – К., 2012. – 1320 с. (автор наукової концепції);
 • Українсько-російський і російсько-український словник: Сфера ділового і професійного спілкування. – К., 2011 (співукладач і редактор);
 • Словозміна української мови (таблиці відмінювання і дієвідмінювання. – Ньіредьгаза, Угорщина, 2003;
 • Українська мова: Енциклопедія (2000; 3-тє вид. 2007; автор концепції, співголова редколегії, автор статей);
 • Українсько-російський словник: сфера ділового спілкування. – К., 2000 (співукладач і редактор);
 • Словник синонімів української мови: у 2 т. – К.,  1999–2000 (співукладач і співредактор);
 • Українська мова: 1945–1995. – К., 1999 (співавтор);
 • Український правопис: так і ні. – К., 1997 (упорядник, співавтор);
 • Новий словник української мови (концепція і принципи укладання словника). – Кам’янець-Подільський, 1996;
 • Орфографічний словник української мови. – К., 1994, 2-е вид. – 1999 (співукладач);
 • Російсько-український словник: Сфера ділового і професійного спілкування. – К.,1992; 2-е і 3-є вид. – К., 1996, 1999 (співавтор).
 • Языковая семантика в ее динамических аспектах. – К., 1989;
 • Мова і культура. – К., 1986 (співавтор);
 • Полісемічний паралелізм і явище семантичної аналогії. – К., 1980.

ТОВСТЕНКО Вікторія Ростиславівна –

кандидат філологічних наук, науковий співробітник. Працювала у відділі до 2003 року.

Кандидатська дисертація – «Розмовна та просторічна лексика в українській лексикографії та стилістиці» (2000 р.).

Основні праці:

 • Граматичні особливості українського просторіччя // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – Вип. 11. – Ч. І.;
 • Поняття просторічної морфологічної форми // Гуманітарний вісник Переяслав–Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди. – Переяслав–Хмельницький: ТОВ "Мухомор", 2003. – С. 89-92;
 • Просторіччя в українській мові як структурно-функціональне явище. – К., 2003.
 • Фонетичні елементи українського просторіччя // Система і структура східнослов’янських мов: Міжкафедр. зб. наук. праць. – К.: Нац. педаг. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 1999. – С. 112-116;
 • Морфологічні особливості українського просторіччя // Наукові записки Вінниц. держ. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 1999. – № 1.

ФЕДОРЕНКО Тетяна Олексіївна –

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.

Кандидатська дисертація – «Енантіосемія в українській мові» (1989 р.). Укладач одно- і двомовних словників, дослідник у галузі лексичної семантики, фразеології.

Основні праці:

 • Російсько-український словник. – К., 2003 (співавтор);
 • Словник фразеологізмів української мови. – К., 2003 (співавтор);
 • Фразеологічний словник української мови. – Кн. 1-2. – К., 1993; 2-е вид. – К., 1999 (співавтор);
 • Словник української мови в 11-ти томах. Т. ІХ. – К., 1978 (співавтор).

ФРИДРАК Валентина Борисівна –

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник. Працювала у відділі до 2002 року.

Кандидатська дисертація – «Принципи лексикографічної інтерпретації іменних композитів сучасної української мови» (1987 р.).

Брала участь у створенні двомовних, зокрема, термінологічних словників як помічник редактора, укладач, редактор-лексикограф.

Наукові зацікавлення –  лексикологія, лексикографія, словотвір української мови.

Основні праці:

 • Словник української мови. – К., 2012. – 1320 с. (співукладач, співредактор).
 • Російсько-український словник. – К., 2003 (співукладач, відповідальний редактор);
 • Словник синонімів української мови: в 2-х томах – Т.1. – К., 1999-2000 (помічник редактора, співукладач, член редколегії);
 • Російсько-український словник наукової термінології. Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю і Космос. – К., 1998 (редактор-лексикограф);
 • Словник української мови в 11-ти томах. – К., 1970–1980 (помічник редактора, співукладач);
 • Російсько-український словник: у 3-х тт. – К., 1968 (помічник редактора, співукладач).
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+