Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники

 Найважливіші проекти

До найважливіших здобутків науковців відділу належать видання колективних та індивідуальних праць:

«Лексикографічний бюлетень» (вип. 1–9, 1951–1963);
«Лексикологія та лексикографія». III (1969);
«Російсько-український словник» (т. 1–3, 1-е вид. 1968);
«Словник мови Шевченка» (т.1-2, 1964);
«Словник синонімів української мови» (т. 1–2, 1999–2000);
«Словник української мови» (т. 1–11, 1970–1980);
«Словник фразеологізмів української мови» (1-е вид. 2003, 2-е вид. 2008);
«Українсько-російський словник» (т. 1–6, 1953–1963);
«Українсько-російський словник» (1-е вид. 1964, 2-е вид. 1971, 3-е вид. 1975, 5-е вид. 1983, 7-е вид. 1990);
«Фразеологічний словник української мови» (книги 1–2, 1-е вид. 1993, 2-е вид. 1999);
«Чесько-український словник» (т. 1–2, 1988–1989);
Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. «Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів» (1989);
Бурячок А.А. «Назви спорідненості і свояцтва в українській мові» (1961);
Бурячок А.А. «Формування спільного фонду соціально-політичної лексики східнослов’янських мов» (1983);
Бурячок А.А. «Лексика сучасної української мови з погляду її походження». – У кн.: «Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія» (1973);
Винник В. О. «Назви одиниць виміру і ваги в українській мові» (1966);
Винник В.О. «Загальнонародна, діалектна і професійна лексика в сучасній українській літературній мові. Жаргонізми і арготизми». – У кн.: «Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія» (1973);
Винник В.О. «Лексика на означення понять, пов’язаних з торгівлею», «Назви грошових одиниць», «Метрологічні назви», «Назви часових понять», «Торгівля, гроші, метрологія», «Розвиток тематичних груп лексики в українській мові ХІХ – початку ХХ ст.». – У кн.: «Історія української мови. Лексика і фразеологія» (1983);
Гнатюк Г.М. «Дієприкметник у сучасній українській літературній мові» (1983);
Головащук С.І. «Перекладні словники і принципи їх укладання» (1976);
Горецький П.Й. «Історія української лексикографії» (1963);
Горобець В.Й. «Лексика історично-мемуарної прози першої половини ХVIII ст.» (1979);
Горобець В.Й. «Побутова лексика», «Адміністративна і суспільно-політична лексика», «Зміни у сфері побуту і їх відображення у словнику», «Суспільне життя». – У кн.: «Історія української мови. Лексика і фразеологія» (1983);
Дзятківська Н.П., Левченко С.П., Скрипник Л.Г. «Українсько-російський і російсько-український словник власних імен людей» (1954);
Дзятківська Н.П., Левченко С.П., Скрипник Л.Г. «Словник власних імен людей (українсько-російський і російсько-український)» (2-е вид. 1961, 3-е вид. 1967, 4-е вид. 1972, 5-е вид. 1976);
Дзятківська Н.П., Скрипник Л.Г. «Власні імена людей: Словник-довідник» (1-вид. 1986, 2-е вид. 1996);
Дятчук В.В. (у співавторстві). «Семантична структура і функціонування лексики української літературної мови» (1983);
Забєліна В.П. (у співавторстві). «Структурно-семантична будова речення в сучасній українській мові» (1982);
Нечитайло О.І. «Синоніми в лексикографії» (1987);
Паламарчук Л.С. «Розвиток словникового складу української літературної мови в радянську епоху», «Лексикографія». – У кн.: «Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія» (1973);
Паламарчук Л.С. «Українська радянська лексикографія» (1978);
Паламарчук Л.С. «Розвиток лексики української мови в радянську епоху». – У кн.: «Історія української мови. Лексика і фразеологія» (1983);
Родніна Л.О. (у співавторстві). «Словотвір. Синонімія. Стилістика» (1982);
Скрипник Л.Г. «Особливості мови і стилю української радянської художньо-історичної прози» (1958);
Скрипник Л. Г. «Фразеологія української мови» (1973);
Скрипник Л.Г. «Фразеологія». – У кн.: «Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія» (1973);
Тараненко О.О. «Полісемічний паралелізм і явище семантичної аналогії» (1980);
Тараненко О. О. «Мовна семантика в її динамічних аспектах» (1989, рос. мовою);
Тараненко О.О. «Новий словник української мови (концепція і принципи укладання словника)» (1996);
Тараненко О.О. (у співавторстві). «Російсько-український словник (сфера ділового спілкування)» (1-е вид. 1996, 2-е вид. 1999);
Тищенко О.М. «Метафора Євгена Маланюка» (2004);
Товстенко В.Р. «Просторіччя в українській мові як структурно-функціональне явище» (2003);
Цимбалюк Т.В. «Мова перекладу Миколи Лукаша: Фразеологія роману Мігеля де Сервантеса Сааведри «Дон Кіхот» (1996);
Цимбалюк Т.В. (у співавторстві). «Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: Словник-довідник» (2002);
Юрчук Л.А. «Питання суфіксального словотворення дієслів у сучасній українській мові» (1959);
Юрчук Л.А. «Суфіксальний дієслівний словотвір». – У кн.: «Словотвір сучасної української мови» (1979).
 • «Лексикографічний бюлетень» (вип. 1-21, 1951–2012);
 • «Лексикологія та лексикографія». III (1969);
 • «Російсько-український словник у 4 т.» (т. 1. 2011; т. 2. 2012; 2013 т. 3; 2014 т.4);
 • «Російсько-український словник» (т. 1–3, 1-е вид. 1968);
 • «Словник мови Шевченка» (т.1-2, 1964);
 • «Словник синонімів української мови» (т. 1–2, 1999–2000);
 • «Словник української мови» (т. 1–11, 1970–1980);
 • «Словник української мови» (2012);
 • «Словник фразеологізмів української мови» (1-е вид. 2003, 2-е вид. 2008);
 • «Українська іслов’янська тлумачна та перекладна лексикографія: теорія, практика і перспективи контексті: теорія, практика, типологія» (Зб. наук. праць, 2012);
 • «Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія» (Зб. наук. праць, 2011);
 • «Українсько-російський словник» (т. 1–6, 1953–1963);
 • «Українсько-російський словник» (1-е вид. 1964, 2-е вид. 1971, 3-е вид. 1975, 5-е вид. 1983, 7-е вид. 1990);
 • «Фразеологічний словник української мови» (книги 1–2, 1-е вид. 1993, 2-е вид. 1999);
 • «Чесько-український словник» (т. 1–2, 1988–1989);
 • Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. «Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів» (1989);
 • Бурячок А.А. «Назви спорідненості і свояцтва в українській мові» (1961);
 • Бурячок А.А. «Формування спільного фонду соціально-політичної лексики східнослов’янських мов» (1983);
 • Бурячок А.А. «Лексика сучасної української мови з погляду її походження». – У кн.: «Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія» (1973);
 • Винник В. О. «Назви одиниць виміру і ваги в українській мові» (1966);
 • Винник В.О. «Загальнонародна, діалектна і професійна лексика в сучасній українській літературній мові. Жаргонізми і арготизми». – У кн.: «Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія» (1973);
 • Винник В.О. «Лексика на означення понять, пов’язаних з торгівлею», «Назви грошових одиниць», «Метрологічні назви», «Назви часових понять», «Торгівля, гроші, метрологія», «Розвиток тематичних груп лексики в українській мові ХІХ – початку ХХ ст.». – У кн.: «Історія української мови. Лексика і фразеологія» (1983);
 • Гнатюк Г.М. «Дієприкметник у сучасній українській літературній мові» (1983);
 • Головащук С.І. «Перекладні словники і принципи їх укладання» (1976);
 • Горецький П.Й. «Історія української лексикографії» (1963);
 • Горобець В.Й. «Лексика історично-мемуарної прози першої половини ХVIII ст.» (1979);
 • Горобець В.Й. «Побутова лексика», «Адміністративна і суспільно-політична лексика», «Зміни у сфері побуту і їх відображення у словнику», «Суспільне життя». – У кн.: «Історія української мови. Лексика і фразеологія» (1983);
 • Дзятківська Н.П., Левченко С.П., Скрипник Л.Г. «Українсько-російський і російсько-український словник власних імен людей» (1954);
 • Дзятківська Н.П., Левченко С.П., Скрипник Л.Г. «Словник власних імен людей (українсько-російський і російсько-український)» (2-е вид. 1961, 3-е вид. 1967, 4-е вид. 1972, 5-е вид. 1976);
 • Дзятківська Н.П., Скрипник Л.Г. «Власні імена людей: Словник-довідник» (1-вид. 1986, 2-е вид. 1996);
 • Дятчук В.В. (у співавторстві). «Семантична структура і функціонування лексики української літературної мови» (1983);
 • Забєліна В.П. (у співавторстві). «Структурно-семантична будова речення в сучасній українській мові» (1982);
 • Нечитайло О.І. «Синоніми в лексикографії» (1987);
 • Паламарчук Л.С. «Розвиток словникового складу української літературної мови в радянську епоху», «Лексикографія». – У кн.: «Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія» (1973);
 • Паламарчук Л.С. «Українська радянська лексикографія» (1978);
 • Паламарчук Л.С. «Розвиток лексики української мови в радянську епоху». – У кн.: «Історія української мови. Лексика і фразеологія» (1983);
 • Родніна Л.О. (у співавторстві). «Словотвір. Синонімія. Стилістика» (1982);
 • Скрипник Л.Г. «Особливості мови і стилю української радянської художньо-історичної прози» (1958);
 • Скрипник Л. Г. «Фразеологія української мови» (1973);
 • Скрипник Л.Г. «Фразеологія». – У кн.: «Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія» (1973);
 • Тараненко О.О. «Полісемічний паралелізм і явище семантичної аналогії» (1980);
 • Тараненко О. О. «Мовна семантика в її динамічних аспектах» (1989, рос. мовою);
 • Тараненко О.О. «Новий словник української мови (концепція і принципи укладання словника)» (1996);
 • Тараненко О.О. (у співавторстві). «Російсько-український словник (сфера ділового спілкування)» (1-е вид. 1996, 2-е вид. 1999);
 • Тищенко О.М. «Метафора Євгена Маланюка» (2004);
 • Товстенко В.Р. «Просторіччя в українській мові як структурно-функціональне явище» (2003);
 • Цимбалюк Т.В. «Мова перекладу Миколи Лукаша: Фразеологія роману Мігеля де Сервантеса Сааведри «Дон Кіхот» (1996);
 • Цимбалюк Т.В. (у співавторстві). «Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: Словник-довідник» (2002);
 • Юрчук Л.А. «Питання суфіксального словотворення дієслів у сучасній українській мові» (1959);
 • Юрчук Л.А. «Суфіксальний дієслівний словотвір». – У кн.: «Словотвір сучасної української мови» (1979).
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+