Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Періодичні видання 
У відділі щороку виходить друком відновлений у 2004 році “Лексикографічний бюлетень”, який зберігає засадничий принцип обговорення теорії та практики лексикографії однойменного наукового збірника, що розпочав свою історію як видання Інституту мовознавства імені О. О. Потебні АН України і виходив у 1951–1963 рр. (побачили світ 9 випусків). Відроджене з 10-го випуску видання висвітлює проблематику досліджень, зорієнтованих на лексикографічне осмислення української мови: теоретичні засади створення словників; узагальнення лексикографічного досвіду, аналіз сучасних тенденцій української лексикографії в контексті як лінгвоукраїністики, так і славістики. Не залишаються поза увагою інші галузі мовознавчої науки, результатом яких є словникове осмислення мовних одиниць різних рівнів: морфо-, лексико-, терміно-, фразео-, синтаксографія і т.ін. На сьогодні опубліковано 22 випуски бюлетеня.

Нині збірник наукових праць є фаховим виданням (див. “Бюлетень Вищої атестаційної комісії України”, 2005, вип. 9, с.21):

відповідальний редактор — 
І. С. Гнатюк (к.філол.н., с.н.с.);

члени редакційної колегії — 
В. В. Німчук (д.філол.н., проф., чл.-кор. НАН України); К. Г. Городенська (д.філол.н.,проф.); 
С.Я. Єрмоленко (д.філол.н., проф.); С.О. Соколова (д.філол.н., проф.); В. Л. Іващенко (д.філол.н., с.н.с.);

відповідальний секретар — 
О. М. Тищенко (к.філол.н., с.н.с.).

У збірникові передбачено такі рубрики: Лексикографія, лексикологія, фразеологія: теорія та практика; Словникові матеріали; Комп’ютерна лінгвістика; Персоналії; Рецензії, анотації; Хроніки.

 

 
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+