Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Співпраця
Періодичні видання
Конференції
СпівробітникиExpand Співробітники

Туровська Людмила Володимирівна -

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар спеціалізованої вченої ради (Д 26.173.01 – українська мова) Інституту української мови НАН України, відповідальний секретар збірників наукових праць “Термінологічний вісник” і “Українська термінологія і сучасність” (з 2011 по 2013 рр.). 

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію «Українська військова лексика в її історичному розвитку (військові звання та посади)».

Займається проблемами стандартизації та уніфікації українських галузевих термінів, вивчає особливості розвитку термінографії, неології на Україні.

Найважливіші публікації:

Сопоставительное терминоведение в Украине в конце ХХ – начале ХХІ в. // Терминология и знание: Материалы ІІІ Междунар. симпоз. – М., 2013. – С. 147–160.

Словник основних термінів землевпорядкування та кадастру. – Кременчук, 2012. – 140 с. (у співавторстві з О.М. Тур).

Нові слова та значення. Словник (на матеріалі засобів масової інформації 90-х років ХХ – початку ХХІ ст.). – К., 2008. – 271 с.

Термінологічна стандартизація: етапи, труднощі, значення/ Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія 9: Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – К., 2008. – №3. – С. 34-37.

Термінологічна лексика на сторінках періодичних видань// Українська мова. – К., 2007. – №2. – С. 33-41.

Деякі аспекти розвитку термінологічної лексики сучасної української мови// Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. – К., 2007. – С. 89-93.

Дещо про генезис сучасної української військової термінології// Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Миколаїв, 2007. – вип. 54. – С. 79-84.

Екстралінгвальна обумовленість лінгвістичних процесів у термінології// Гуманітарний вісник: Всеукраїнський збірник наукових праць. Серія: Іноземна філологія. – Черкаси, 2007. – С. 495-501.

Сучасний етап розвитку української термінографії // Система і структура східнослов’янських мов: Міжкафедральний зб. наук. праць. – К., 2006. – С. 168-173.

Міжнародні терміни та терміноелементи в українській науковій термінології// Гуманітарний вісник: Всеукраїнський збірник наукових праць. Серія: Іноземна філологія. - №10. – Черкаси, 2006. – С. 391-395.

Терміни та номени в науково-технічній сфері // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. – К., 2005. – С. 226-231.

Українсько-російський словник наукової термінології: мета, досягнення, перспективи // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. – К., 2005. – С. 397-401.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+