Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Співпраця
Періодичні видання
Конференції
СпівробітникиExpand Співробітники

Халіновська Людмила Анатоліївна

молодший науковий співробітник, учений секретар відділу (з 2013 р.).

Наукові інтереси: термінологія, термінографія, лексикологія, неологія.

Основні публікації:

Вертоліт, гелікоптер чи гвинтокрил? // Термінологічний вісник: Зб. наук. праць / Відп. ред. В. Л. Іващенко. – К.: ІУМ НАНУ, 2013. – Вип. 2 (2). – с. 58–65.

Терміноелемент як структурний компонент галузевої лексики.// Тенденції та перспективи формування професійної лексики: Доповіді ІІ Міжвузівського науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь: Національний ун-т ДПС України, 2012. – Вип. ІІ. – С. 61–66.

Основні вимоги до терміна: прагнення до ідеалу чи реальне функціонування // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: Зб. наук. праць / Київський національний ун-т культури і мистецтв; Ін-т державного управління. За заг. ред. В.В. Бездрабко. – К.: Четверта хвиля, 2011. Вип. 5. –  С. 39–44.

Явище антонімії в українській авіаційній термінології // Наук. вісник Волинського нац. ун-ту ім. Л. Українки. Філологічні науки. Серія: Мовознавство. – Луцьк: РВВ «Вежа». – Т. 9. – 2010. – С. 366–370.

Тематичні групи на позначення назв повітряних суден і літальних апаратів в українській авіалексиці // Українська термінологія і сучасність. - К.: КНЕУ, 2009. – Вип. VIII. – С. 176–179.

Структура сучасних українських авіаційних термінів // Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С. 691–694.

Предметно-семантична організація авіаційної лексики // Українська термінологія і сучасність. – К.: КНЕУ, 2005. – Вип. VI. – С. 233–235.

Авіаційна лексика у науково-фантастичній літературі // Культура слова. – 2003. – Вип. 62. – С. 51–54.

Відонімічні назви у номенклатурній системі лексики на позначення «літальних апаратів».// Ономастика і апелятиви. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – Вип. 14. – С. 51–54.

З історії виникнення назв літальних апаратів // Українська термінологія і сучасність. – К.: КНЕУ, 2001. – Вип. ІV. – С. 174–176.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+