Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Співпраця
Періодичні видання
Конференції
СпівробітникиExpand Співробітники

Казимирова Ірина Андріївна

кандидат філологічних наук, докторант відділу.

У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію «Семантична структура і парадигматичні відношення дієслівно-інфінітивних словосполучень у сучасній російській мові».

Займається теорією термінознавства, історією та лексикографічним опрацюванням лінгвістичної термінології. Працює над докторською дисертацією "Термінографічна параметризація історії становлення лінгвістичної термінології в українській мові".

Основні публікації:

Ономастична терміносистема А.О. Білецького в сучасній термінографії // Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія. – К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2011. – С..406–411.

Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини  / за ред. В.М.Бріцина. – 2-е вид. випр. і допов. – К.: Довіра, 2010. – 687  с. (співавт.: Н.Г.Горголюк).

Аудіодиктанти з української мови / Ін-т укр. мови НАН України; за ред. В.М.Бріцина. – К.: Довіра, 2009..– 42 с. – Бібліогр.: с. 41. (співавт.: Н.Г.Горголюк).

Некоторые аспекты лексикографического описания украинской лингвистической терминологии // Слово в языке и речи: Международный сборник научных трудов в честь 70-летия доктора филологических наук профессора О.И. Литвинниковой. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина, 2009. – С. 134-139 (співавт.: П.Ю.Гриценко).

Семантический гештальт «гламур» в украинском языковом сознании // Edukacja dla przyszlosci. – tom VI..– Bialystok, 2008. - С. 129-134.

Російсько-український зовнішньоторговельний і зовнішньоекономічний словник. – К.: Вища школа, 2004..– 735 с. (співавт.: Н.П.Башнякова, В.М.Бріцин, Г.П.Вишневська, В.І.Гончаров, Т.К.Черторизька).

Семантична структура і парадигматичні відношення дієслівно-інфінітивних словосполучень у сучасній російській мові: Автореф. дис. … канд. філол. наук. – К., 1993. – 16 с.

Семантичні основи синтаксемного аналізу інфінітива у придієслівній позиції // Мовознавство. – 1992. – № 5. – С. 56-60.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+