Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Співпраця
Періодичні видання
Конференції
СпівробітникиExpand Співробітники

Іванова Ольга Анатоліївна –

молодший науковий співробітник.

Наукові інтереси - термінографія, термінологія, культура української та англійської мов.

Основні публікації:

Зміст та структура поняття “термінологічна лексикографія” // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. - К.: КНЕУ, 2007. - Вип VII. - С. 331-333.

Термінологічні словники: класифікаційні ознаки // Українська мова. - 2006. - № 4. - С. 84-94.

Роль фахових словників у формуванні культури мови правника // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Тези доп. ІІ Міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 9 листопада 2006 р.). - К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. - С. 70-73.

Машинобудівна термінологія та відображення її в словниках ХХ ст. // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. пр. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. - Вип. 10. - С. 129-135.

Роль термінологічних словників у підвищенні культури мови ділової людини в умовах двомовності // Культура речи в условиях билингвизма: состояние, перспективы, инновационные технологии: Мат-лы II Междунар. науч. конф., Минск, 3-4 нояб. 2005. – Минск: БГПУ, 2005. - С. 45-49.

Українська термінографія на тлі східнослов'янських мов (XVII - поч. XX ст.) // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. - К.: КНЕУ, 2005. - Вип VI. - С. 360-365.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+