Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Співпраця
Періодичні видання
Конференції
СпівробітникиExpand Співробітники
Найважливіші проекти 

“Теоретичні засади опрацювання та кодифікації терміносистеми української мови” (1996-1997 рр.). Результатом стало видання збірника наукових праць “Українська термінологія і сучасність” (опублікування 11 статей), видання “Російсько-українського словника для працівників цукрової промисловості”, “Російсько-українського словника наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина(ред. Л. О. Симоненко).

“Українська природнича термінологія в лексикографічному опрацюванні” (1998-2000 рр.). Результатом термінографічного опрацювання українських терміносистем став вихід у світ “Російсько-українсько-англійського тлумачного словника з енергетики”,Російсько-українсько-англійського тлумачного словника з надійності газотранспортного обладнання та систем(ред. Л. О. Симоненко), видання чергового збірника наукових праць Українська термінологія і сучасність”.

У 2000-2001 рр. відновилася робота над першим в Україні “Українсько-російським словником наукової термінології” (укладачі: М. П. Годована, В. С. Марченко, О. І. Нечитайло, Л. О. Симоненко, Є. Д. Турчин, Л. К. Часник, Н. І. Шило), який вийшов друком у 2004 р. (заг. ред. Л. О. Симоненко).

“Українська наукова термінологія початку ХХІ ст.” (2004-2005 рр.). У межах планової теми написано монографію “Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої термінології)” (В. Л. Іващенко, 2006); Л. О. Симоненко та Л. В. Туровська – співредактори двох видань: “Ілюстрованого медичного словника Дорланда” у 2-х томах, англо-українського (2003) та українсько-англійського (2003, 2007).

Словник української біологічної термінології” (2006-2010 рр.). Паралельно із укладанням “Словника української біологічної термінології” (укладачі: Л. О. Симоненко, М. П. Годована, Л. В. Туровська, Н. О. Яценко, Л. М. Василькова; ред. Л. О. Симоненко) створено лексикографічні праці: “Нові слова та значення. Словник” (укладачі Л. В. Туровська, Л. М. Василькова, відп. ред. Л. О. Симоненко, 2008); “Словник назв осіб за видом діяльності” (укл. М. П. Годована, ред. Л. В. Туровська, 2009).

“Українське термінознавство початку ХХІ ст.: теорія і практика”(2011-2015 рр.). У межах теми заплановано: написання монографій: колективної “Термінознавство й українська термінографія в концепціях ХХІ ст.” (В. Л. Іващенко, І. А. Казимирова, Л. В. Туровська, Н. О. Яценко), індивідуальних – “Українська термінологія і термінографія в персоналіях” (Л. О. Симоненко), “Термінологія кримінального права в ключових поняттях” (Л. М. Василькова), “Українська термінографія ХХ ст.” (О. А. Іванова), “Українська авіаційна термінологія: формування і функціонування” (Л. А. Халіновська); укладання словників: “Ідеографічного словника термінів кобзарського мистецтва” (В. Л. Іващенко), “Словника лінгвістичних термінів: Ономастика”, “Словника лінгвістичних термінів: Морфологія” (І. А. Казимирова); “Словника термінів кримінального права” (Л. М. Василькова) та “Бібліографічного покажчика термінологічних словників ХХ-ХХІ ст.” (О. А. Іванова).

 
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+