Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Бібліотека української ономастики

Вербич Святослав Олексійович

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник (з 2011); 1999 р. захистив дисертацію «Гідронімія басейну Верхнього Дністра» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Коло фахових зацікавлень: етимологія і гідронімія; етимологія і оронімія; етимологія та ойконімія; етимологія і антропонімія.

Найважливіші публікації:

Гідронімія Стрия в місцевому діалектному континуумі: особливості становлення // Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст. – К., 2014. – С. 66–72.

Трансформація українського онімного простору: внутрішньо- та позамовні чинники // Мовознавство. – 2014. – №2. – С. 15–23.

Гідронімно-топонімні паралелі в ареалі Верхньо-Середнього Дністра: проблема первинності / вторинності гідронімооснови // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Зб. наук. праць / Гол. ред. О.Л. Паламарчука. – К., 2014. – Вип. 24. – С. 11–19.

Гідронімія басейну Нижнього Дністра. Етимололічний словник. – Луцьк, 2013;

Наукове й ненаукове в етимологгії онімної лексики // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 2. – 50–68

Гідронімія басейну Середнього Дністра. Етимологічний словник. – К., 2009;

Гідронімія басейну Верхнього Дністра. Етимологічний словник-довідник. – К., 2007;

Ойконіми Прикарпаття з етимологічно непрозорими твірними основами // Студії з ономастики та етимології. 2007 / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К., 2007. – С. 33–40;

Особові назви козаків Нової Запорозької Січі: етимологічний коментар // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць / Відп. ред. Г.І. Мартинова. – Черкаси, 2006. – С. 32–35;

З гідронімії Середнього Дністра: БакотаМурафа // Актуальные вопросы славянской ономастики: М-лы ІІ Междунар. научн. конф. (Гомель, 11-12 ноября, 2004 г.). – Гомель, 2004. – С. 25–30;

З оронімії Прикарпаття (етимологічна характеристика) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Зб. пам. К. Галаса / Відп. ред. М.І. Сюсько. – Ужгород, 2002. – Вип. 6. – С. 90–95;

Слов’яно-балтські зв’язки на фоні прикарпатської гідронімії // Записки з ономастики: Зб. наук. праць / Відп. ред. Ю.О. Карпенко. – Одеса, 1999. – Вип. І. – С. 7–14;

Українське Черхава і макендонське Črcha на слов’янському тлі // Зборник матице српске за филологиjу и лингвистику. – Нови Сад, 1998. – Вип. ХІ/1. – С. 47–50;

Антропонімія як джерело мовно-історичної інформації // М-ли Міжнар. славіст. конф. пам. проф. К. Трофимовича (Львів, ківітень 1998 р.). – Львів, 1998. – Т. І., – С. 28–31;

Українське Черхава і макендонське Črcha на слов’янському тлі // Зборник матице српске за филологиjу и лингвистику. – Нови Сад, 1998. – Вип. ХІ/1. – С. 47–50;

Верхньодністерський гідронімікон у контексті прикарпатсько-хорватських топонімних зв’язків // Мовознавство. – 1997. – №1. – С. 66–73.
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+