Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Бібліотека української ономастики

Железняк Ірина Михайлівна -

доктор філологічних наук, вчене звання професора з 2001р. 

Кандидатська дисертація: «Словотвірна система сербохорватської антропонімії ранньоісторичного періоду XII-XVст.», 1970 р.; докторська дисертація «Середньонаддніпрянське Правобережжя та етногенез слов’ян (на матеріалі гідронімії)», 1988 р. 

Наукові інтереси: проблеми історичної антропонімії, гідронімії, ойконімії, етимологічні аспекти власних назв, етно- й глототтгенетичні проблеми українського народу.

Основні публікації

Київський топонімікон. – К., 2014.

Слов'янська антропоніміка. – К., 2012.

Гідронімікон Правобережної України та проблема слов’янської прабатьківщини // Мовознавство. – 2008. – № 2-3. – С. 40-49.

Ономастика Полісся. – К., 1999 (у співавторстві).

Балто-славянское языковое взаимодействие в топонимии Среднего Поднепровья // XII Międzynarodowy kongres sławistów. Kraków 27.VIII-2.IX. 1998. Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo. – Warszawa, 1998. – C. 3-17.

Ономастика України та етногенез східних слов’ян – К., 1998 (у співавторстві).

Ономастика України першого тисячоліття нашої ери. - К., 1992 (у співавторстві).

Київське Полісся (етнолінгвістичне дослідження). – К., 1989 (у співавторстві).

Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. – К., 1985 (у співавторстві).
 
Словник гідронімів України. – К., 1979 (у співавторстві).
 
Рось і етнолінгвістичні процеси Середньонаддніпрянського Правобережжя. – К., 1987.

Очерк сербохорватского антропонимического словообразования (суффиксальная система сербохорватской антропонимии ХІІ-ХV вв.). – К., 1969.

 

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+