Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Бібліотека української ономастики

Єфименко Ірина Вадимівна

старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук. 2001 р. захистила кандидатську дисертацію «Українські прізвищеві назви XVI ст.».

Коло наукових інтересів: ономастика, етимологія.

Найважливіші публікації:

Українська ономастика: бібліографічний покажчик / Відп. ред. С.О. Вербич. – К., 2013 (співавтор).

Етимологічний етюд зі слов’янської суднобудівної термінології // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Львів, 2012. – Вип. 56. – Ч. 1. – С. 235-245.

Судостроительная лексика Нижнего Поднепровья // «Северное Причерноморье: к истокам славянской культуры». VII Чтения памяти академика О.Н. Трубачева (Феодосия. 10-15 сентября 2012 г.). Сборник статей. – К.; М.; Феодосия, 2012. – С. 52-64. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.trubachov.ru

Славянская лексическая архаика в основах современных литовских фамилий // Baltų onomastikos tyrimai 2 / Redakt. kol.: Laimutis Bilkis … [et al.]. – Vilnius, 2011. – P. 88-101.

Ойконімія Херсонщини в історико-етимологічному аспекті (загальні уваги) // Українська мова. – 2011. – № 4. – С. 9-21.

Восточно-южнославянские антропонимные параллели // Състояние и проблеми на българската ономастика. 11. – Велико Търново, 2010. – С. 209-219.

Мужские именования черниговцев и новгородцев в памятниках письменности XVII в. // Вопросы ономастики. – 2009. – № 7. – С. 36-47.

Про один давній суднобудівний термін (етимологічний етюд) // Студії з ономастики та етимології. 2008 / Відп. ред О.П. Карпенко. – К., 2008. – С. 213-224.

Способи найменування жінки в східнослов’янських писемних пам’ятках XVII ст. // Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze / Pod red. A. Cieslikowej, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek. – Kraków, 2007. – S. 189-202.

Этимологические этюды по русской диалектной лексике // Студії з ономастики та етимології. 2006 / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К., 2006. – С. 164-177.

Антропонімія Карпат і суміжних територій // Студії з ономастики та етимології. 2004 / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К., 2004. – С. 64-73.

Праслов. *Sъlg- / *sъlg- у слов’янській онімній та апелятивній лексиці // Студії з ономастики та етимології. 2003. – Київ, 2003. – С. 14-23.

Українські прізвищеві назви XVI ст. – Київ, 2003. – 167 с.

Рец.: Громко Т. Єфименко І.В. Українські прізвищеві назви XVI ст. – Київ, 2003. – 167 с. // Мовознавство. – 2007. – № 4-5. – С. 115-116.

Про традиції називання по батькові в східних слов’ян // Linguistica slavica. – К., 2002. – С. 33-49.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+