Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Бібліотека української ономастики

 Найважливіші проекти

«Українська ономастикабібліографічний покажчик»

Це перший бібліографічний довідник з української ономстики, в якомувміщено опис індивідуальних і колективних праць українських мовознавців від другої половини XIX ст. до 200 р. включно.

Українська ономастика: бібліографічний покажчик / Укладачі: к. філол. н. С.О. Вербич (відп. ред.), к. філол. н. І.В. Єфименко, д. філол. н.  І.М. Желєзняк, к. філол. н. О.В. Іваненко, д. філол. н. О.І. Іліаді, д. філол. н. О.П. Карпенко, к. філол. н. О.С. Стрижак, мол. наук. сп. Н.Ю. Мельник, д. філол. н. В.П. Шульгач, к. філол. н. В.О. Яцій. К., 2013. 

«Словник мікрогідронімів України»

Це найповніший лексикографічно впорядкований реєстр мікрогідронімів (лімнонімів, гелонімів) різних областей  України (Волинь, Житомирщина, запоріжжя, Київщина, кіровоградщина, Полтавщина, Черкащина) і є логічним продовженням «Словника гідронімів України».

Словник мікрогідронімів України / Відп. ред. О.П. Карпенко, укл.: І.М. Желєзняк, О.С. Стрижак, О.П. Карпенко, В.П. Шульгач та ін. К., 2004. 

«Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі»

Це словник, що став подією у вітчизняній ономастиці. У Словнику зібрано та проаналізовано топонімікон південної частини Київської Русі та контактних з нею територій, зафіксований давньоруськими літописами, а також синтезовано відомі вже версії його походження.

Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / Відп. ред. О.С. Стрижак, укл.: І.М. Желєзняк, А.П. Корепанова, Л.Т. Масенко, О.С. Стрижак та ін. К., 1985. 

«Словник гідронімів України»

Це найповніший реєстр водоймищ України. За обсягом опублікованого гідронімікону та характером обробки Словник не має аналогів у ономастичній лексикографії, це унікальне явище в історії слов’янської ономастики.

Словник гідронімів України / Відп. ред. К.К. Цілуйко, укл.: І.М. Желєзняк, А.П. Корепанова, Л.Т. Масенко, А.П. Непокупний, О.С. Стрижак, К.К. Цілуйко, В.В. Німчук, Є.С. Отін. К., 1979.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+