Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Періодичні видання
Найважливіші проекти
СпівробітникиExpand Співробітники

Руда Олена Григорівна -

науковий співробітник, кандидат філологічних наук.

Кандидатська дисертація: «Комунікативні девіації в умовах українсько-російського білінгвізму» (2007).

Наукові інтереси: соціолінгвістика, комунікативна лінгвістика, психолінгвістика. Досліджує вплив на мову психічних, соціальних, соціально-політичних, культурних чинників тощо.

Монографії: "Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у сучасному українському політичному дискурсі" (К., 2012), "Комунікативні девіації в умовах українсько-російського білінгвізму" (К., 2009).

Член комісії з соціолінгвістики Міжнародного комітету славістів. Стипендіат Президента України для молодих учених (2010-2012), стипендіат Президії Академії наук України для молодих учених (2012).

Основні публікації:

Лексико-семантична інтерференція як джерело комунікативних девіацій в українсько-російській міжмовній взаємодії // Dialog kultur. Języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. – Bydgoszcz – Symferopol, 2013. – С. 58-72.

Маніпулятивні стратегії в розв’язанні мовних проблем в Україні // Вісник національної академії наук України. – 2012. – №1. – С. 89 – 91.

Батьки та діти: стратегії і тактики в міжпоколінній комунікації // Мова і суспільство. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 151-156.

Вибір мови як маніпулятивна стратегія // Мова, культура і соціум в гуманітарній парадигмі. Матеріали наук. конф. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 553-556.

До питання настанов щодо мови спілкування в українському соціумі // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г. Костюка. – Т.9, Вип.2. – 2008. – С. 78–83.

Комунікативна невдача в контексті українсько-російської двомовності // Українсько-російська двомовність. Лінгвосоціокультурні аспекти: Зб. наук. пр. / Ін-т укр.  мови НАН України. Відділ соціолінгвістики; за заг. ред. Л.Ставицької. – К.: вид-во Пульсари, 2007. – С. 188-198.

Проблема порозуміння у лінгвокультурному просторі України (у світлі етнокультурної концепції О.О. Потебні) // Олександр Потебня: сучасний погляд. Матеріали міжнародних читань, присвячених 170-річчю від дня народження фундатора Харківської філологічної школи. – Харків: Майдан, 2006. – С. 181-189.

Як почути не лише себе (Комунікативна невдача в контексті українсько-російської двомовності, жанр анекдоту) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – №5. – С. 140-145.

Анекдот як дзеркало російсько-української міжкультурної взаємодії // Культура слова. – 2004. – Вип. 64. – С. 51-56.

Особливості міжмовної комунікації в умовах українсько-російського білінгвізму // Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: Матеріали наукової конференції. – К., 2002. – С. 99-104.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+