Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Періодичні видання
Найважливіші проекти
СпівробітникиExpand Співробітники

Масенко Лариса Терентіївна -

провідний науковий співробітник, доктор філологічних наук (2006), професор (2007).

Докторська дисертація: "Українська мова в соціолінгвістичному аспекті" (2005).

Наукові інтереси: соціолінгвістика, історія української літературної мови, стилістика, ономастика.

Член комісії з соціолінгвістики Міжнародного комітету славістів.

Автор понад 200 наукових праць. Один із найавторитетніших соціолінгвістів України.

Основні праці:

Етнокраєвиди в поезії Шевченка // Дивослово. – 2014. – № 3. – С.  53-56.

Динаміка мовних змін у Києві за роки незалежності // Студії з україністики. – Вип. ХІІ. – К., 2012. – С. 237 – 248.

Радянська спадщина в мовній політиці України // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві (Збірник наукових праць). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2012. – С.65 – 72. 

Динаміка мовних змін у Києві за роки незалежності // Студії з україністики. – Вип. ХІІ. – К., 2012. – С.237 – 248.

Радянська спадщина в мовній політиці України // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві (Збірник наукових праць). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2012. – С.65 – 72.

Суржик: між мовою і «язиком». — К.: Видавн. дім «КМ Академія», 2011. — 135 с. 

Нариси з соціолінгвістики. — К.: Видавн. дім «КМ Академія», 2010. — 243 с. 

Język i społeczeństwo: wymiar postkolonialny / Przekł. i red. nauk. A. Bracki. — Gdańsk: Wyd-wo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. — 195 s.

(У)мовна (У)країна. — К.: Темпора, 2008. — 88 с.

Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. — К.: Видавн. дім «КМ Академія», 2005. — 399 с. (співавтор) 

Мова і політика. — 2-ге вид., доп. — К.: Соняшник, 2004. — 120 с.

Тема національної неволі і драматургії Лесі Українки // Студії з україністики.– Вип. V. – К., 2004.– С. 174-190.

Мовна ситуація України // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2004. – Число 35.

Мова і суспільство: Постколоніальний вимір. — К.: Видавн. дім «КМ Академія», 2004. — 164 с. 

У вавилонському полоні: Теми національної та соціальної неволі у драматургії Лесі Українки. — К.: Соняшник, 2002. — 152 с.

Мовна ситуація Києва: День сьогоднішній та прийдешній. — К.: Видавн. дім «КМ Академія», 2001. — 92 с.

Мова і політика. — 1-е вид. — К.: Соняшник, 1999. — 100 с.

Культура української мови: Довідник. — К. : Либідь, 1990. — 303 с. (співавтор).

Українські імена і прізвища. — К.: Т-во «Знання» УРСР, 1990. — 48 с.

Жанри і стилі в історії української літературної мови. — К.: Наук. думка, 1989 (співавтор).

Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. — К.: Наук. думка, 1985 (співукладач).

Історія української мови. Лексикологія та фразеологія. — К.: Наук. думка, 1983 (співавтор).

Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв'язках. — К.: Наук. думка, 1981 (співавтор).

Складні питання сучасного українського правопису. — К.: Наук. думка, 1980 (співавтор).

Гідронімія Східного Поділля. — К.: Наук. думка, 1979. — 195 с.

Словник гідронімів України. — К.: Наук. думка, 1979. — 435 с. (співукладач)

Власні назви і відтопонімічні утворення Інгуло-Бузького Межиріччя. — К.: Наук. думка, 1977. — 192 с. (співавтор).

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+