Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Періодичні видання
Найважливіші проекти
СпівробітникиExpand Співробітники
Найважливіші проекти 

Від початку заснування відділу науковці працювали в межах відомчих і цільових тем:

  • «Соціолінгвістичні аспекти вивчення української мови»
  • «Міжнародний досвід мовного планування й українська перспектива» (д.ф.н. Б.М.Ажнюк та к.ф.н. Є.Д. Турчин);
  • «Українська мовна особистість: комунікативні, етноментальні, соціопсихологічні аспекти мовного існування»
  • «Сучасний український ідіолект: соціокомунікативні аспекти репрезентації» (Ставицька Л.О., Український гендерлект: соціопрофесійні аспекти репрезентації; Зарецький О.В., Ідіолект політика у жанрі громадсько-політичного інтерв’ю, полеміки, промови, дебатів; Данилевська О.М., Ідіолект підлітка: соціальні ролі, жанри і стратегії комунікації; Труб В.М., Типи мовних компетенцій та їх роль у формуванні ідіолектних особливостей носіїв української мови; Радчук В.Д., Український ідіолект в ракурсі актуальної мовної політики та взаємодії мов; Руда О.Г., Маніпулятивні тактики і стратегії в соціокомунікативній репрезентації ідіолекту).

Упродовж 2003–2007 рр. на базі відділу соціолінгвістики діяв семінар з лінгвогендерології.

У 2008–2010 рр. співробітники відділу брали участь у конкурсному проекті "Образи країн у мовній свідомості носіїв: українсько-російські паралелі". Дослідження зорієнтоване на вивчення еволюції образів Росії та України в буденній мовній свідомості росіян та українців. Його результати важливі для вироблення рекомендацій щодо профілактики міжнаціональних конфліктів.

Починаючи з 2011 року, співробітники відділу працюють над плановою темою «Мовний побут сучасного українського міста» (виконавці: Соколова С.О., завідувач відділу; Труб В.М., Масенко Л.Т., Данилевська О.М., Руда О.Г., Гонтар М.О.). Мета дослідження полягає в системному дослідженні мовного побуту столиці України – міста Києва – в аспекті  усної та писемної вербальної репрезентації на прикладі аналізу сукупності соціолектів, актуальних для соціальної інфраструктури міста, та лінгвосеміотичного простору столиці та інших українських міст.

У червні 2013 року співробітники відділу організували та провели наукову конференцію «Мова, культура, самоідентифікація», за матеріалами якої заплановано опублікувати збірник статей.

Долучившись до організації круглого столу «Українська мова в засобах масової комунікації сьогодні», науковці відділу провели анкетування серед студентської молоді (в опитуванні взяли участь понад 1500 респондентів). Триває комп’ютерне опрацювання анкет.

Результати дослідження оприлюднені в доповіді на XV з’їзді славістів «Типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі» (С.О. Cоколова, В.М. Труб, Л.Т. Масенко, О.М. Данилевська, О.Г. Руда).

 
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+