Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Періодичні видання
Найважливіші проекти
СпівробітникиExpand Співробітники
Напрями досліджень 

Пріоритетний напрям роботи відділу – функціональна соціолінгвістика, українське усне розмовне мовлення, комунікативна лінгвістика. Зокрема, науково-дослідна діяльність відділу зорієнтована в таких аспектах:

  • Мовна ситуація в Україні. Зокрема, в колі зацікавлень співробітників відділу перебуває вивчення питання соціокомунікативних аспектів українсько-російської двомовності, що відображено у збірнику наукових праць "Українсько-російська двомовність: лінгвосоціокультурні аспекти" (автори: Л.О. Ставицька, О.В. Зарецький, В.М. Труб, О.М. Данилевська, О.Г. Руда, В.Д. Радчук; за заг. ред. Л.О. Ставицької, 2007 р.).
  • Українська мовна особистість (зокрема, комунікативні, етноментальні, соціопсихологічні аспекти). Дослідники використовують функціональний методологічний підхід для вивчення реальних процесів комунікації, різноманітної дискурсивної діяльності людини “тут і тепер”. Ця робота розгорталася у таких напрямках, як українська лінгвогендерологія, комунікативні стилі різногендерних суб’єктів мовної діяльності, мовна особистість політика, вплив російської та англійської мов на українську мовну особистість, мовна особистість підлітка: екстралінгвальні та лінгвальні чинники формування, мовні настанови в комунікативній діяльності білінгва, мовна особистість перекладача. Частина дослідницьких програм представлена у монографічному виконанні — це праці Л.О. Ставицької "Арґо, жарґон, сленґ: Соціяльна диференціяція української мови" (2005 р.), О.В. Зарецького "Офіційний та альтернативний дискурс: 1950 – 80-ті роки в УРСР" (2003 та 2008рр.), В.М. Труба "Особливості семантичної інтерпретації лексики та висловлення (цільові, модальні, темпорально-просторові та оцінні аспекти)" (2007 р.).
  • Жаргонологія.
  • Сучасні українські ідіолекти. Предметом аналізу є продукти функціонування української мови в різних соціальних прошарках, регіонах, середовищах, комунікативних ситуаціях.
  • Мовний побут сучасного українського міста.

У межах виконання науково-дослідної роботи працівники відділу розробляють соціолінгвістичні анкети та впроваджують їх у всеукраїнському масштабі з метою виявлення соціокомунікативних, психолінгвістичних, вербалізованих психосенсорних стратегій та вербальної й невербальної поведінки, констант мовної свідомості українського етносу.

У відділі створюється фонд аудіо-, відеозаписів усно-розмовної мови в побутовій сфері та радіотелевізійному просторі.

 
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+