Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Співпраця
Конференції
СпівробітникиExpand Співробітники
Матеріали для досліджень

Ткачук Марина Миколаївна -

вчений секретар відділу, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник, голова Ради молодих учених.
 

Кандидатська дисертація на тему: "Ботанічна лексика говірок чорнобильської зони" (2011).

Коло наукових зацікавлень: діалектна лексикологія і мотивологія, українські переселенські говірки, динаміка українських говорівика, ареалогія.

Основні публікації:

Лексична мотивація як параметр творення синонімів у ботанічній лексиці говірок Чорнобильської зони // Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст. – К., 2014. – С. 477–482.

У мовному діалозі Агідель і Дніпра // Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik. "Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht". – München – Berlin, 2014. – S. 79–90 (співавтор – Г.С. Кобиринка).

Типи міжмовної інтерференції в українських говорах Башкортостану // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: збірник наукових праць. – Вип. 24. – К., 2014. – С. 192–199.

Украинские говоры в этнокультурном и этноязыковом пространстве Башкортостана // VII Кирилло-Мефодиевские чтения: сб. материалов Международной науч.-практ. конф. – Уфа, 2013. –С. 173–181 (співавтор – Г.С. Кобиринка).

Интерференция в лексике украинских говоров Башкортостана // VII Кирилло-Мефодиевские чтения: сб. материалов Международной науч.-практ. конф. –Уфа, 2013. – С. 234–242.

Динамика украинских говоров Чернобыльской зоны // Актуальные проблемы русской диалектологии: Тезисы докладов Международной конференции 27 – 28 октября 2012 г. – М., 2012. – С. 156–158.

Ареалогічне вивчення редуктивних говірок Чорнобильської зони // Лінгвістика: Збірник наукових праць. – Луганськ: ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – Вип. 1 (25), Ч.1. – С. 164 – 179.

Флорономени говірок Чорнобильської зони з оцінною семантикою // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених. – Київ, 24 – 26 квітня 2012 р. – С. 58 – 60.

Тематичний словник як джерело вивчення подільского говору (рецензія на книгу: І. В. Гороф’янюк. «Ботанічна лексика центральноподільських говірок: Матеріали до Лексичного атласу української мови». – Вінниця, 2012. – 304 с.) // Українська мова. 2012. – № 4. – С. 116–119.

Реконструкція редуктивного ареалу (за матеріалами фітономінації говірок Чорнобильської зони) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : Збірник наукових праць. – К., 2010. – Вип. 6. – С. 59–65.

Мікономінація в чорнобильських говірках (реконструкція редуктивного ареалу) // Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2010. – Вип. 22, т. 2. – С. 275–282.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+