Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Співпраця
Конференції
СпівробітникиExpand Співробітники
Матеріали для досліджень

Симоненко Ігор Володимирович –

молодший науковий співробітник. Працює над кандидатською дисертацією «Прикметник у східнополіському діалекті». 

У колі наукових зацікавлень – діалектна граматика, ареалогія.

Основні публікації:

Симоненко І. В. Східнополіські ад’єктиви у «Словнику поліських говорів» П. С. Лисенка. Наукові записку Ніжинського державного університету імені Миколи  Гоголя. Серія : «Філологічні науки». Книга 2. Ніжин, 2013. С. 242–244.

Симоненко І. В. Творення присвійних прикметників у східнополіському діалекті. Діалекти у синхронії та діахронії : загальнослов’янський контекст [тези доповідей Міжнародної наукової конференції]. Київ, 2014. С. 438–441.

Симоненко І. В. Зі спостережень над динамікою ад’єктивної словозміни в українському східнополіському діалекті (на матеріалі говірки с. Червоні Партизани Чернігівської області). Діалектологічні студії : традиції і новаторство. Книга 10. Львів, 2015. С. 141–145.

Симоненко І. В. Говірка горюнів с. Линове Путивльського р-ну Сумської обл. Діалекти в синхронії та діахронії. Книга 3. Київ, 2017. С. 395–404.

Симоненко І. В. Займенники прикметникового типу відмінювання в східнополіському діалекті крізь призму діалектного тексту. Мовознавчий вісник : збірник наукових праць. 2018. Випуск 24–25. С. 160–167.

Симоненко І. В. Словозміна займенників прикметникового типу відмінювання в східнополіському діалекті. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Збірник наукових праць. Випуск 38. Ізмаїл, 2018. С. 60–65.

Симоненко І. В. Словозміна прикметників жіночого роду в східнополіських говірках українсько-білоруського порубіжжя. Мова і культура. 2018. Випуск 21, том ІІ (191). С. 84–88.

Симоненко І. В. Словозміна прикметників середнього роду в називному відмінку однини в східнополіському діалекті. International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» Wolomin, Republic of Poland, 19 – 20 October 2018. Volume 6. Wolomin, 2018. P. 175–180.

Симоненко І. В. Словозміна прикметників у говірках східнополісько-середньополіського порубіжжя. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : «Філологія». 2018. Випуск 32, том 1. С. 90–94.

Симоненко І. В. Словозміна прикметників чоловічого й середнього родів у східнополіських говірках українсько-білоруського порубіжжя. Духоўная спадчына Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў. Гомель, 2018. С. 127–131.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+