Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Співпраця
Конференції
СпівробітникиExpand Співробітники
Матеріали для досліджень

Сікора Галина Вікторівна

молодший науковий співробітник. 2009 – 2011 рр. – заступник голови Ради молодих учених; 2011 – 2013 рр. –  голова  Ради  молоди  учених.  Працює  над  кандидатською  дисертацією “Львівське койне на тлі наддністрянського діалекту”.

У колі наукових зацікавлень – міське  мовлення,  львівське  мовлення  у синхронії  та  діахронії,  західноукраїнський  варіант  літературної  мови, діалектна лексикографія та ареалогія.

Основні публікації:

Українсько-норвезький семінар ‟Олаф Брох і Україна” (31 жовтня – 2 листопада 2017 р., Київ – Львів): наукова хроніка // Українська мова. – № 1. – 2018. – С. 149 – 154. (співавтор – І. Романина).

Акцентуаційні особливості сучасного львівського койне // Література та культура Полісся. Серія “Філологічні науки”. – № 8. – Вип. 86. – Ніжин, 2017. – С. 163 – 177.

Сікора Г.В. Високе функційне навантаження окремих приголосних фонем у сучасному львівському койне // Лінгвістика: зб. наук. пр. – Старобільськ, 2017. – № 1 (36). С. 88 – 103.

Текст міста як лінгвістичний феномен // Українська мова. – № 4. – 2016 р – С. 122–135.

Львівське мовлення у термінах та визначеннях // Термінологічний вісник / Зб. наук. пр. : У 2-х ч. – К. : Ін-т укр. мови НАН України, 2015. – Вип. 3 (2). – С. 62–80.

Прийменник по в сучасному львівському мовленні // Культура слова. –  Вип. 82. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 47–55.

Про одну із тенденцій розвитку сучасної української мови // Jahrbuch der V. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht»// Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2014 Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2015.– S. 177 – 188.

Алегроформи у сучасному львівському мовленні // Діалектологічні студії. 10: Традиції та новаторство / Відп. ред. П. Гриценко. Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І.М. Крип’якевича НАН України, 2015. – С. 161–174.

І Міждисциплінарні гуманітарні читання. Хроніка // Українська мова. – № 1. – 2014 р. – С.139–145.

Редукція слова у мовленні львів’ян // Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст. – К., 2014. – С. 442–445.

Вказівні частки у сучасному львівському мовленні // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених. – Київ, 24–26 квітня 2012 р. – С. 65–69.

ІІ Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених (Київ, 24–26 квітня 2012 року). Хроніка // Українська мова. – № 3. – 2012 р. – С. 123–129.

Мовний етикет Львова: формули ввічливості // Мова і культура. Випуск 13. Том V (141). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 192–204.

Формули ввічливості з компонентом пˈрошу як особливість у мовленні Львова // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 21-23 квітня 2010 року – С. 43–47.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+