Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Співпраця
Конференції
СпівробітникиExpand Співробітники
Матеріали для досліджень

Поістогова Марина Валеріївна

кандидат філологічних наук, науковий співробітник.

Кандидатська дисертація на тему: “Номінаційні процеси у ботанічній лексиці східнополіських говірок” (2006).

У колі наукових інтересів – вивчення лексики українських говорів, мотиваційні зв’язки.

Публікації:

Оппозиция “свой” : “чужой” в номинации растений в украинском восточнополесском говоре // Актуальные проблемы русской диалектологии: Тезисы докладов Международной конференции 27–28 октября 2012 г. – М.: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 2012. – С. 136–137.

Географічні назви як джерело творення назв рослин у східнополіських говірках // Лінгвістика № 2 (26) . – Луганськ, 2012.

Флорономени як відбиття асоціативних зв’язків рослин з елементами матеріальної культури // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. Випуск 3, книга 2. – К., 2008. – С. 125–130;

Східнополісько-іншомовні паралелі у флорономінації 1. Сфера номінації культивованих рослин // Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контекстах. – Луцьк, 2007. – Випуск 4. – С. 182–192;

Назви побутових реалій як база творення вторинних флорономенів у східнополіських говірках // Діалектна лексика: лексикологічний, лексикографічний та лінгвогеографічний аспекти. – Глухів, 2005. – С. 194–212;

Із спостережень над східнополіськими фітономенами. Клечання // Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2005. – Випуск 14. – С. 167–178;

Український діалектний фонофонд. – К., 2004. – 168 с. (співавтори Гриценко П.Ю., Малахівська О.А.);

Мотивація флорономенів у східнополіських говірках (культивована рослина – дикоросла рослина) // Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2001. – Випуск 6. – С. 75–90;

Лексика середньополіських говірок як об’єкт ономасіологічного вивчення. Назви дикорослих трав’янистих рослин. Назви ягід // Говірки Чорнобильської зони. Системний опис. – К.: Довіра, 1999. – С. 134–167;

Проблема східнополісько-південноросійського діалектного суміжжя // Український діалектологічний збірник. Книга 3. – К.: Довіра, 1997. – С. 164–167;

Говірки с. Буда, Стечанка Чорнобильського р-ну // Говірки Чорнобильської зони. Тексти. – К.: Довіра, 1996. – С. 213–238, 284–287, 319–324;

Нове джерело регіональної лінгвогеографії (Войтенко А.Ф. Лексический атлас Московской области. – М., 1991. – 223 с.) // Мовознавство, 1993. – № 1. – С. 75–76.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+