Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Співпраця
Конференції
СпівробітникиExpand Співробітники
Матеріали для досліджень

Колісник Людмила Ярославівна –

молодший науковий співробітник. Закінчила 2011 р. аспірантуру Інституту української мови НАН України. Працює над кандидатською дисертацією "Номінація людини у покутсько-буковинських говірках – генеза і просторова варіативність". 

У колі наукових інтересів – проблеми лексики буковинських говірок.

Основні публікації:

Із спостережень над лексичним потенціалом сучасних говірок Буковини  // Лінгвістика. Збірник наукових праць. № 1 (25). Ч. I. – Луганськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – С. 127-133.

Буковинсько-гуцульсько-закарпатські лексичні паралелі в номінації рис людини // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. XXXII – XXXIII. Івано-Франківськ, 2012 – С. 340-346.

Етноніми як характерологічні назви у покутсько-буковинських говірках // Українська мова у XXI столітті: традиції і новаторство. Тези доповідей II Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених (24-26 квітня 2012 року). – К. – 2012. – С. 69-71.

Из украинско-русских мотивационных параллелей // Актуальные проблемы русской диалектологии: Тезисы докладов Международной конференции 27-28 октября 2012 г. – М.: Институт русского языка им. В. В.  Виноградова РАН, 2012. – С. 83-85.

Агентиви в покутсько-буковинських говірках як результат міжмовної взаємодії (на матеріалі «Словника буковинських говірок») // Лінгвістика. Збірник наук. праць, 2011. – №1. Частина II. – Луганськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – С. 54-62.

Динаміка номінації спорідненості і свояцтва в покутсько-буковинських говірках // Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження. – Чернівці, 2011. – С. 121-125.

Покутсько-буковинсько-наддністрянські паралелі у номінації зовнішніх рис людини // Мовознавчі студії. Вип. 3. Діалект у лінгвокультурологічному просторі (За матеріалами Міжнародної наукової конференції на пошану 100-річчя від дня народження професора Гаврила Шила). – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. – С. 139-147.

Назви спорідненості і свояцтва у буковинських говірках // Культура слова. – 2010. – Вип. 72. – С. 141-146.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+