Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Співпраця
Конференції
СпівробітникиExpand Співробітники
Матеріали для досліджень

Гриценко Павло Юхимович –

український мовознавець-діалектолог, лінгвогеограф, доктор філологічних наук (1991), професор (1993), завідувач відділу діалектології, директор Інституту української мови НАН України (з 2008).

Народився 23 вересня 1950 року в с. Матроска, нині Ізмаїльського р-ну Одеської обл. Закінчив Одеський університет (1973). З 1987 року – завідувач сектора діалектології Інституту мовознавства імені О.О.Потебні АН УРСР, а з 1991 року – відділу діалектології Інституту української мови НАН України.

Досліджує українську діалектну мову, проблеми взаємодії діалектів і літературної мови, відношень між слов’янськими діалектними мовами. Ініціював дослідження говірок Чорнобильської зони (керівник проекту і співавтор видань "Говірки Чорнобильської зони: Тексти" (1996), "Говірки Чорнобильської зони. Системний опис" (1999), створення "Українського діалектного фонофонду" (співавтор видання "Український діалектний фонофонд" (2004). Керує підготовкою бази "Словника українських діалектів".

Автор монографій "Моделювання системи діалектної лексики" (1984), "Ареальне варіювання лексики" (1990). Співавтор низки випусків і член редколегії "Общеславянского лингвистического атласа" (1994–2008), співавтор і член редколегії видань "Українська мова. Енциклопедія" (1–3 вид., 2000–2007), співавтор академічної "Історії української літератури" (у 12 т.; Т. 2, 2014).

Член міжнародних комісій при Міжнародному комітеті славістів (комісії Загальнослов’янського лінгвістичного атласу, етнолінгвістики, слов’янської діалектології), член українського комітету славістів.

Автор понад 500 публікацій з українського і слов’янського мовознавства.

Основні публікації:

Феномен диалектного явления: онтология и гносеология // Исследования по славянской диалектологии. 17. – М., 2015. – С. 9–59.

Об одном типе источников // Исследования по славянской диалектологии. 17. – М., 2015. – С. 60–71.

Загальнослов’янський лінгвістичний атлас – новий етап дослідження слов’янських мов // Вісник НАН України. – 2014. – № 6. – С. 21–30.

Славянские изоглоссы: генезис, типы, эвристический потенциал // ХV міжнародны з'езд славістаў (Мінск, Беларусь, 20–27 жніўня 2013 г.). Тэзісы  дакладаў. – Т. 1. Мовазнаўства. – Мінск, 2013. – С. 196–197.

Українська мова в Росії ХІХ – початку ХХ ст.: шляхи утвердження // Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914). Збірник документів і матеріалів. – К., 2013. – С. XXXIX–LII.

Грамматический портрет диалекта // Исследования по славянской диалектологии. 16. Грамматика славянских диалектов. Механизмы эволюции. Утраты и инновации. Историко-типологические явления. – М., 2013. – С. 9–36.

Часова і просторова інтерпретація лексики слов’янських діалектів: сторінками монографії професора Я.Сятковського // Rocznik Slawistyczny. – Том 62. – С. 175–182.

Диалекты в современной языковой ситуации Украины // Исследования по славянской диалектологии. 15. Особенности сосуществования диалектной и  литературной форм языка в славяноязычной среде. – М., 2012. – С. 18–42.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+