Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Співпраця
Конференції
СпівробітникиExpand Співробітники
Матеріали для досліджень

Чешко Галина Анатоліївна –

молодший науковий співробітник.

Працює над кандидатською дисертацією «Прислівник у східнополіському діалекті».

У колі наукових зацікавлень – граматика.

Основні публікації:

Квантитативні прислівники в говірках Чернігівської області // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. – 2013. - Книга – с. 248-250.

Локативні прислівники у східнополіських говірках // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. Ред. Проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. – 2014. - Книга 4

Прислівники на позначення понять ‘доба’, ‘рік’ в східнополіському говорі // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур:  Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. Випуск 24. – К.: Освіта України, 2014. – с. 199-205.

Ступенювання прислівників у східнополіських говірках // Мова і культара. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т.2. – С. 334-340.

Лексико-семантическая структура наречий с деминутивными суффиксами в восточнополесском диалекте// Язык и личность: различные аспекты исследования: материалы Междунар. науч. конф. молодых ученых, Саранск, 9-12 октября 2014 г. / редкол.: О.Л. Арискина, Е.А. Дрянгина [и др.]. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. - 416 с. - С. 398-403.

Наречия, производные от имен числительных, в украинском восточнополесском диалекте // Славянский альманах 2015. Вып. 3– 4. — М.: Индрик, 2015. – С. 402-409.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+