Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Співпраця
Конференції
СпівробітникиExpand Співробітники
Матеріали для досліджень

 Найважливіші проекти

Атлас української мови

Це багаторічний масштабний проект. Робота над АУМ розпочалася з кінця 30-х років ХХ століття і тривала понад 50 років. 

Мета проекту ‑ представити основні діалектні риси і явища української мови на картах. 

Результатом роботи над проектом стали 3 томи «Атласу української мови», опубліковані в Києві (т. 1, 1984; т. 2, 1988; т. З, 2001). АУМ став загальномовним національним атласом.

"Атлас української мови" відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки (2006 р.).

Говірки Чорнобильської зони

Проект реалізовано впродовж 80-90-х років минулого століття.

Мета проекту ‑ зібрати і зберегти інформацію про середньополіські діалекти, носії яких були переселені в різні регіони країни внаслідок техногенної катастрофи на ЧАЕС.

Проект реалізовано у вигляді збирання автентичних діалектних текстів. Результатом стали дві колективні праці: «Говірки Чорнобильської зони. Тексти» (К., 1996) і «Говірки Чорнобильської зони. Системний опис» (К., 1999). Проект мав відчутні наслідки: у різних діалектологічних центрах України почалася активна робота зі створення регіональних збірників діалектних текстів.

Загальнослов’янський лінгвістичний атлас

Це найбільший міжнародний проект в історії славістики (покриває всі слов’янські країни та слов’янську частину ФРН), присвячений вивченню діалектного континууму Славії. 

Роботу над проектом розпочато  в 1958 р. на IV Міжнародному з’їзді славістів (м. Москва). Робота триває і нині.

Мета проекту ‑ зведений аналіз слов'янських мов засобами лінгвогеографії та отримання якісно нових відомостей про слов'янські мови (типологія сучасного стану; реконструкція типів розвитку слов’янських діалектів від праслов’янського стану до сьогодні).

Робота над проектом складається з кількох частин ‑ збирання матеріалу, картографування зібраного матеріалу та інтерпретація карт в контексті слов'янських мов. Українські матеріали зібрано в 1965-1990 рр. Сьогодні основний тип роботи працівників відділу в межах проекту - картографування (створення карт і атласів). Станом на 2014 р. опубліковано 15 томів "Загальнословянського лінгвістичного атласу" (публікується у 2 серіях ‑ лексико-словотвірній і фонетико-граматичній). 

Докладно про Загальнослов’янський лінгвістичний атлас: www.slavatlas.org

 Атлас східнослов’янських ізоглос

У межах спільного з Російською АН, НАН Білорусі та НАН України проекту підготовлено "Атлас східнослов’янських ізоглос", на картах якого об’єктивно представлено спільне й відмінне у структурах східнослов’янських мов. Робота над проектом триває; опубліковано спільний том "Восточнославянские изоглоссы" (М., 1995).

Український діалектний фонофонд

Український діалектний фонофонд ‑ це сукупність зразків українського діалектного мовлення зі всієї території розповсюдження української мови. 

З кінця 50-х років минулого століття дослідження з діалектології провадяться на основі аудіозаписів мовлення діалектоносіїв. З часом таких записів назбиралося чимало, і постала необхідність упорядкувати їх та оформити в окрему фонотеку. Результати роботи над збиранням, упорядкуванням та описом фонозаписів відображено в колективній праці "Український діалектний фонофонд" (2004)

Український діалектний фонофонд є відкритою системою для поповнення й опрацювання, а тому будь-хто, хто є власником записів, може долучитися до його розширення (докладніше).

Сьогодні робота над проектом продовжується у вигляді оцифрування записів фонофонду, оскільки від початку всі зразки діалектного мовлення записувалися на магнітофонну плівку. Серед найближчих планів - оприлюднення фонофонду в мережі Інтернет для широкого користування.

Діалектологічний бюлетень

Це видавничий проект відділу. За задумом "Діалектологічний бюлетень" є збірником праць, що містить огляд ідей, напрямів дослідження, методології, обмін досвідом провідних учених з діалектологічних центрів України. Виходив щороку впродовж 1949-1962 років (9 випусків).

 

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+