Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Напрями досліджень
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Увага! Найновіші рекомендації

Горголюк Ніна Георгіївна — кандидат філологічних наук, доцент. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію “Речення тотожності в  сучасній українській мові”.

Працює в галузі  синтаксису, культури сучасної української літературної мови, граматичної лексикографії.

Основні публікації:

Морфолого-синтаксична репрезентація валентного потенціалу предиката винний // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 31. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. — С. 34-36.

 Комунікативне моделювання речень метафоричної тотожності // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ./ Крымский республиканский институт последипломного образования. Науч. ред. А.Н. Рудяков. — Т. 1. — Симферополь, 2011. — С. 131-133.

Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / За ред. В.М. Бріцина. — К.: Довіра, 2010. — 687 с. (співавт.: І.А. Казимирова).

Аудіодиктанти з української мови / Ін-т укр. мови НАН України; За ред. В.М. Бріцина.— К.: Довіра, 2009. — 42 с. (співавт.: І.А. Казимирова).

Тлумачення терміна синкретизм у лінгвістичній категорії тотожності: зб. наук. праць. вип. VIII [відп. ред. проф. Л.О. Симоненко]. — К.: КНЕУ, 2009. — С. 200-204. Семантична природа речень сигніфікативної тотожності // Актуальні проблеми менталінгвістики. — Черкаси: Вид-тво ЧНУ ім. Б. Хмельницького.  2007. — С. 57-60.

Речення тотожності в структурно-семантичному аспекті (на матеріалі конструкцій зразка N1 ↔ Inf) // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. — №40. Сер.: Філологія. — ІІ. — Львів, 2007. — С. 165-173.

Тавтологічні висловлення: ідеальні конструкції чи мовний парадокс // Система і структура східнослов’янських мов. — К.: Знання України, 2002. — С. 14-19.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+