Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Напрями досліджень
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Увага! Найновіші рекомендації

Фурса ВалентинаФурса Валентина Миколаївна

кандидат філологічних наук, науковий співробітник.

Кандидатську дисертацію “Семантико-граматичне та словотвірне освоєння невідмінюваних імен” захистила в 2004 році.

Досліджує освоєння невідмінюваних імен іншомовного походження, динамічні процеси в семантичній структурі невідмінюваних іменників та прикметників, основні тенденції в диференціації роду невідмінюваних субстантивів.

Автор монографії “Семантико-граматичне та словотвірне освоєння невідмінюваних імен” (2005).

Найважливіші публікації:

Новітні тенденції родового розмежування іншомовних невідмінюваних іменників // Дивослово. — 2014. – № 9. – С. 41–43.

Диференціація нових іншомовних невідмінюваних іменників за родами в сучасній українській мові // Наукові записки. Серія “Філологічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [відп. ред. проф. Г.В. Самойленко]. — Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. — Кн. 2. — С. 167—171.

Проблема критеріїв виокремлення словотвірних категорій // Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2007. – С. 287-294 (у співавторстві з Л.М.Колібабою).

Семантико-синтаксичні параметри дієслів словотвірної категорії стану // “Наукові записки” Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: Зб. наук. пр. Серія: Філологія. 2007. – Вінниця, 2007. – С. 63-68 (у співавторстві з Л.М.Колібабою).

Динамічні процеси в семантичній структурі невідмінюваних іменників // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серія: Філологія. – Том 20 (59). – №1. – Сімферополь, 2007. – С. 226-230.

Проблема зв’язку словотвірних категорій дієслів із синтаксисом // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХУ-ХУІІІ. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – С. 133-138 (у співавторстві з Л.М.Колібабою).

Синтаксичні засади виокремлення словотвірних категорій дієслів // Лінгвістика: Зб. наук. пр. – Вип. 2. – Херсон, 2005; (у співавторстві з Л.М.Колібабою).

Особливості словотвірних гнізд з невідмінюваним іменем у ролі їхнього вершинного слова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Зб. наук. пр. – Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 258-265.

“Невідмінюваність” іменників іншомовного походження на тлі відмінкової системи української мови // Ucrainica II. Současná ukrainistika. Problémy jazyka, literatury a kultury / Sborníc článků. – 1. Část. – Olomouc, 2006. – S. 275-279.

Особливості входження невідмінюваних імен іншомовного походження до словотвірної системи української мови // Лінгвістика: Збірник наукових праць. – Вип. 1. – Херсон, 2005. – С. 162-166.

Синтаксичне вираження числових значень невідмінюваних субстантивів // Актуальні проблеми менталінгвістики: Збірник наукових статей за матеріалами ІV Міжнародної наукової конференції. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2005. – С. 67-69.

Проблема виокремлення невідмінюваних прикметників // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: Зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 13. – Рівне: РДГУ, 2005. – С. 131-133.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+