Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Напрями досліджень
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Увага! Найновіші рекомендації

Бардукова Ганна Олександрівна 

молодший науковий співробітник, кандидат філологічних наук.

Кандидатська дисертація “Норма і девіація в сучасній українській фраземіці” (2014).

Наукові інтереси: фразеологія сучасної української мови; проблеми формування та функціонування мовної норми й девіацій від неї.

Основні публікації:

Принципы моделирования фразеологических инноваций в украинско-русской лексикографии // Вестник Воронежского государственного университета. – Серия : Лингвистика и межкультурная коммуникация. – Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2013. – № 2. – С. 203–207.

Способи порушення норми в українській фраземіці // Українська мова. – 2013. – № 1 (45). – С. 59–67.

Сучасна українськомовна картина світу у фразеоінноваціях // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / [наук. ред. А. П. Загнітко]. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Вип. 26. – С. 145–149.

Фразеологічні інновації біблійного походження в сучасній українській мові // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 659. – С. 87–89.

Поняття “норма” у її співвідношенні з поняттями “система мови” та “мовна практика” // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / [наук. ред. А. П. Загнітко]. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 24. – С. 143–149.

Проблема статусу крилатих висловів у вітчизняній теорії фразеології // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Донецьк : Східний вид. дім, 2012. – Т. 33 (Мовознавство). – С. 7–13.

Співвідношення норми й девіації у фраземіці сучасної української мови // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 24–26 квітня 2012 року. – К. : ІУМ НАНУ, 2012. – С. 280–283.

Мовотворчість українських письменників та формування нового літературного стандарту в українській фразеології // Лінгвістика : зб. наук. праць / [наук. ред. К. Д. Глуховцева]. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ ім. Тараса Шевченка”, 2011. – № 2 (23). – С. 80–91.

Проблеми вивчення норми в українській фразеології // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 100. – С. 8–13.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+