Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Напрями досліджень
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Увага! Найновіші рекомендації

Габай Анна Юріївна –

молодший науковий співробітник, кандидат філологічних наук. Працювала у відділі до вересня 2013 року.

Кандидатську дисертацію “Синтаксична прислівникова транспозиція відмінкових і прийменниково-відмінкових форм” захистила у 2010 році.

Вивчає транспозиційний синтаксичний адвербіальний потенціал відмінкових і прийменниково-відмінкових форм, принципи виокремлення видів транспозиції. Досліджує адвербіальний потенціал безприйменникових та прийменниково-відмінкових форм, транспозиційні співвідношення відмінків, особливості сполучуваності відмінкових форм із прийменниками.

А.Ю. Габай – стипендіат НАН України для молодих учених (2010).
Основні публікації:

Синтаксична прислівникова транспозиція в сучасній українській літературній мові: Монографія. –
К.: Видавничий дім Дмитро Бураго, 2011. – 232 с.


Аналітичні прислівники з цільовою семантикою як виразники синтаксичної адвербіалізації // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 5.– с. 128-132.

Родовий прийменниковий на тлі синтаксичної адвербіалізації // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – Вип. 4.– 2008. – С. 121-126.

Місцевий відмінок як вихідна прийменниково-відмінкова форма адвербіалізації // Теоретична і дидактична філологія: Зб. наук. праць. – К.: Міленіум, 2007. – С. 30-35.

Адвербіально-темпоральний потенціал родового і знахідного відмінків // Мовознавчий вісник: Збірник наукових праць Черкаського національного університету. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – Вип.3. – С.106–111.

Адвербіальне поле безприйменникового орудного відмінка // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 13. – Рівне: РДГУ, 2005. – С.95-98.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+