Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Напрями досліджень
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Увага! Найновіші рекомендації
Напрями досліджень 

Основними напрямками досліджень підрозділу сьогодні є функціональна граматика, теоретичні засади якої обґрунтував І.Р.Вихованець у монографії "Нариси з функціонального синтаксису української мови" (1992 р.). Ця праця утвердила “роздільний” підхід до проблем функціональної граматики, що передбачає вирізнення з позицій функціоналізму функціонального синтаксису та функціональної морфології. На відповідних засадах співробітники відділу підготували праці, що стали підручниками для студентів ВНЗ України – "Граматика української мови: Морфологія" (автори: О.К.Безпояско, К.Г.Городенська, В.М.Русанівський, 1993 р.), "Граматика української мови: Синтаксис" (І.Р.Вихованець, 1993 р.).

Категорійна граматика (із середини 90-х рр. ХХ ст.), теоретичні засади якої визначив І.Р.Вихованець. На противагу традиційному двокомпонентному витлумаченню граматики виокремлено й третю підсистему – словотвір, обґрунтовано потребу розмежування трьох типів граматичних категорій: синтаксичних, морфологічних та словотвірних.

Категорійний словотвір є об’єктом теоретичних досліджень І.Р.Вихованця, К.Г.Городенської та С.О.Соколової. Вони випрацювали синтаксичні засади виокремлення словотвірних категорій різних рангів, з’ясували механізм їхнього формування та функціонування.

Проблеми словотвірних категорій дієслів на засадах категорійної граматики продовжують досліджувати молоді науковці Л.М.Колібаба та В.М.Фурса, працюючи над темою "Словотвірні категорії дієслів".

Із позицій функціонально-категорійної граматики описано морфологічну систему української мови у праці "Теоретична морфологія української мови" (І.Р.Вихованець, К.Г.Городенська, 2004 р.), що узагальнює напрацювання в цій галузі граматики за останні 50 років. Автори запропонували нову інтерпретацію частин мови, слів-морфем, слів-речень, морфологічних категорій та інших граматичних явищ сучасної української літературної мови.

Науковці відділу активно працюють над проблемами нової академічної "Граматики сучасної української літературної мови" в 3-х томах.

Граматична лексикографія. Першою спробою лексикографічного опрацювання сполучників як окремого класу слів-морфем став "Граматичний словник української мови: Сполучники" (К.Г.Городенська, 2007 р.). Концепція та засади укладання такого словника не мають аналогів у слов’янських мовах. Із січня 2010 року розпочато роботу над "Словником граматичного керування дієслів та прикметників сучасної української літературної мови"; виконавці: В.М. Фурса, Л.М. Колібаба, А.Ю. Габай.

І.Р.Вихованець готує до друку "Граматичний словник української мови: Прийменники".

Словотвірна мотивологія. Цей напрям активно розробляє С.О.Соколова, зосереджуючи основну увагу на вивченні синхронних мотиваційних відношень у сучасній українській мові. У її монографії "Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові" (2003 р.) відбито результати комплексного вивчення мотиваційних відношень у сфері префіксального внутрішньодієслівного словотвору сучасної української мови. Тут уперше в українському мовознавстві структуровано категорії аспектуальності та локативності, подано реєстри значень питомих українських префіксів.

На засадах словотвірної мотивології написано монографію Л.М.Колібаби "Асиметрія словотвірних співвідношень багатозначних дієслів та іменникових девербативів" (2005 р.).

Лексико-словотвірні та граматичні інновації. Проблемі адаптації нових запозичених імен до лексичної, словотвірної та граматичної підсистем присвячене дослідження В.М.Фурси "Семантико-граматичне та словотвірне освоєння невідмінюваних імен" (2005 р.).

 
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+