Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Конференції

Пономаренко Ангеліна Юріївна –

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник. 

2003 року захистила кандидатську дисертацію «Фразеологічні одиниці з демінутивним та аугментативним компонентом у сучасній українській мові».

У колі наукових інтересів – українська фразеографія, мова художніх текстів.

Співавтор довідників, монографій, навчально-методичних праць: «Збірник вправ з української орфографії та пунктуації» (2005), «Українознавство: Конспект лекцій» (2005), «Українські мовознавці та письменники-мовотворці» (2008), «Українознавство ХХІ століття: виміри розвитку» (2009), «Електронний підручник з української мови на українознавчій основі (концепція)» (2010) та ін.

Найважливіші публікації:

Репрезентація історичного контенту в підручниках з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів: підходи до аналізу // Українознавство. – 2012. – № 1. – С. 108 – 110.

Украинская фразеография в контексте современной науки о книге // Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов: Материалы международной научной конференции. – М.: Наука, 2011. – С. 287 – 290.

Перспективы развития украинской фразеографии // Rossika Olomoucensia. Vol. XLIX. – Olomouc, 2010. – С. 39–44.

Концепція «Мова як українознавство»: етапи становлення // Українознавство. – 2008. – Число 1. – С. 205–209.

Художнє моделювання дійсності засобами фразеології (на матеріалі творів В. Шевчука) // Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2006. – Т.Х. – С. 283–288.

Формування мовної особистості в школі: ретроспективи і перспективи // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 244–248.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+