Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Конференції

Мех Наталія Олександрівна

старший науковий співробітник, доктор філологічних наук.

2000 року захистила кандидатську дисертацію «Структура лексико-семантичного поля «мова-слово» в українській поетичній мові XIX — початку XX ст.»

2009 року захистила докторську дисертацію «Лінгвокультурологема логос: когнітивний, прагматичний, функціонально-стилістичний аспекти».

Працює в галузі лінгвокультурології, досліджує окремі концепти мовної картини світу.

Автор монографій «Інтерпретація концептів слово, мова в українській культурній традиції» (2008), «Наскрізні концепти Григорія Сковороди»(2005),  «Структура лексико-семантичного поля «мова-слово» в українській поетичній мові ХІХ — поч. ХХ ст. (2001), «Семантичне поле зі значенням «слово-мова» у «Кобзарі» Тараса Шевченка» (1997).

Співавтор монографії «Українська лінгвостилістика ХХ — початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела» (2007).

Основні публікації:

Феномен розуму у творах мислителів Київської Русі // Система і структура східнослов’янських мов: Зб. наук. праць до 175-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. — К., 2009. — С. 59-65.

Лінгвокультурологема логос в українському мовному просторі // Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри. Матеріали Міжнародної наукової конференції (5-6 листопада 2009 р.). — Кривий Ріг, 2009. — С. 233-241.

Концепт розум у контексті вчення про ноосферу В. Вернадського // Українська мова. — №2. — К., 2007. — С. 77-84.

Лінгвокультурологема логос: перехрещення релігійної, філософської та лінгвістичної площин // Наукові записки. — Вип. 73. — Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. —Кіровоград, 2007. — Ч. 2. — С. 197-202.

Текст як вища форма вияву комунікативної сутності мови // Лінгвостилістика: об’єкт — стиль, мета — оцінка: Зб. наук. праць. — К., 2007. — С.210-217.

Поняття «модель світу» у фрагментах гуманітарного знання // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. — Серія 9: Актуальні проблеми сучасного мовознавства. — №2. — К., 2007. — С. 30-33.

Концепт СЛОВО в контексті семіотичної думки ХХ століття: співвідношення слова та знака // Система і структура східнослов’янських мов: Зб. наук. праць. — К., 2005. — С. 219-224.

Концепт творчість у науковій картині світу // Актуальні проблеми менталінгвістики: Зб. cтатей за матеріалами ІV-ї міжнародної наукової конференції. — Черкаси, 2005. — С. 22-25.

Наскрізний образ слова у поетичних текстах Івана Франка // V Міжнародний конгрес україністів. Серія: Мовознавство. — Чернівці, 2003. — С. 435-438.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+