Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Конференції

Єрмоленко Світлана Яківна – завідувач відділу, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор.

Кандидатську дисертацію “Синтаксис віршової мови (на матеріалі української радянської поезії)” захистила у 1968 році.

Докторську дисертацію “Стилістичний компонент у семантиці синтаксичних одиниць” - у 1984 році.

Працює в галузі лінгвостилістики, стилістики слов’янських мов, синтаксису, теорії літературної мови, лінгвофольклористики, культури мови, правопису, українознавства, славістики.
Автор монографій  «Мовно-естетичні знаки української культури» (2009), «Мова і українознавчий світогляд» (2007),  «Нариси з української словесності» (1999), «Фольклор і літературна мова» (1987), «Синтаксис і стилістична семантика» (1982), «Синтаксис віршової мови» (1969).

Співавтор монографій, довідників, словників: «Літературна норма і мовна практика» (2013), «Українсько-російський словник-довідник» (2013), «Новий словник епітетів української мови» (2012), «Українознавство ХХІ століття: виміри розвитку» (2009), «Українські мовознавці та письменники-мовотворці» (2008), «Довідник з культури мови» (2005), «Українська мова» із серії Najnowsze dzieje języków słowiańskich (1999), «Культура мови на щодень» (1998), «Жанри і стилі в історії української літературної мови» (1991), «Культура слова. Довідник» (1991), «Проблемы сопоставительной стилистики восточнославянских языков» (1981), «Складні питання сучасного українського правопису» (1980), «Життя слова» (1978), «Мова і час. Розвиток функціональних стилів сучасної української мови» (1977), «Синтаксис словосполучення і простого речення» (1975), «Сучасна українська літературна мова. Стилістика» (1973), «Синтаксична будова української мови» (1968).

Співавтор циклу підручників із рідної мови для 5-10 класів.

Із 1987 р. — відповідальний редактор щопіврічника «Культура слова».

Член редколегії енциклопедії «Українська мова».

Член міжнародної комісії з розвитку слов’янських літературних мов. Учасник міжнародних з’їздів славістів, конгресів україністів, міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, круглих столів.

У рамках міжнародного проекту Najnowsze dzieje języków słowiańskich керувала створенням колективної монографії «Українська мова» (Opole, 1999).

Основні публікації:

Мінлива стійкість мовної картини світу // Мовознавство. — 2009. — №3-4. — С. 94-103.

Мовна картина світу — метафора чи науковий термін? // Збірник наукових праць Світ мови: поетика текстових структур. — К.; Дрогобич, 2009. — С. 49-55.

Мовно-естетичні знаки національної культури // Мовознавство. — 2007. — №4-5. — С. 3-12.

Універсалізм української мови // Зб. наук. праць Наук.-дослід. ін-ту українознавства. — Т. XVII. — К., 2007. — С. 40-54.

Теоретичні питання лінгвостилістики // Служитель фразеологічної музи: Зб. наук. статей. Луганськ, 2006. — С. 71-85.

Лінгвостилістика: основні поняття, напрями й методи дослідження // Мовознавство. — 2005. — №3-4. — С. 112-125.

Культура мови і сучасний лінгвокультурологічний дискурс // Наук. записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Мовознавство. — 2004. — С. 3-8.

Проблема норми в сучасній українській мові // Stylistyka a pragmatyka. — Katowice, 2000. — S. 252-261.

Українська мова кінця ХХ століття: парадокси оцінок // Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах. Зб. наук. праць у 2-х частинах. — К., 1999. — Ч. 1. — С. 290-296.

Мова як суспільне явище. Державотворча функція мови // Укр. мова та література. — 1997. — №7(23). — С. 6-7.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+