Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Конференції
Чемеркін Сергій Григорович 
 
 

старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук.

1995 року захистив кандидатську дисертацію «Типологія фонологічних систем західнополіських говірок».

В колі наукових інтересів — мова засобів масової комунікації.

Автор монографії «Українська мова в Інтернеті: позамовні та внутрішньоструктурні процеси» (2009).

Співавтор довідників, монографій: «Культура мови на щодень» (1998), «Українська мова» із серії Najnowsze dzieje języków słowiańskich (1999), «Довідник з культури мови» (2005), «PROМова, або Де ми помиляємося» (2006), «Українська лінгвостилістика ХХ  — початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела» (2007), «Українські мовознавці та письменники-мовотворці» (2008), «Українознавство ХХІ століття: виміри розвитку» (2009), «Електронний підручник з української мови на українознавчій основі (концепція)» (2010), автор статей в енциклопедії «Українська мова».

Найважливіші публікації:

Стилістика гіпертексту // Мовознавство. — 2009. — №5. — С. 79-87.

Зміна визначальних ознак стилів та жанрів сучасної української мови у цифровому середовищі // Зб. наук. праць. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер.: Філологічні науки. Вип. 20. — Кам’янець-Подільський, 2009. — С. 703-705.

Елементи техно у креолізованому художньому тексті // Мовознавство. — 2008. — №4-5. — С. 64-71.

Ефект усної комунікації в мові Інтернету // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологічна». Вип. 9. — Острог, 2008. — С. 340-349.

Трансформації розмовного стилю в інтернет-комунікації // Мовознавство — 2007. — №4-5. — С. 36-43.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+