Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Конференції

Бибик Світлана Павлівна –

доктор філологічних наук, професор, старший науковий співробітник.

Кандидатську дисертацію “Естетичні модифікації народнорозмовності в ідіостилі Григора Тютюнника” захистила у 1994 році.

Вивчає питання історичної стилістики (взаємодія категорій розмовності та оповідності), мови прози (індивідуальний стиль письменника), лексичної семантики.

Автор монографій  «Усна літературна мова в українській культурі повсякдення» (2013), «Оповідність в українській художній прозі» (2010).
Співавтор монографій, довідників, словників: «Літературна норма і мовна практика» (2013), «Українсько-російський словник-довідник» (2013),  «Новий словник епітетів української мови» (2012), «Українська лінгвостилістика ХХ  — початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела» (2007), «Довідник з культури мови» (2005), «Ділові документи та правові папери: Листи, протоколи, заяви, договори, угоди» (2005), «Словник іншомовних слів: Тлумачення, словотворення та слововживання» (2005), «Українська мова: короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів» (2001), «Українська мова» із серії Najnowsze dzieje języków słowiańskich (1999), «Словник епітетів української мови» (1998), «Культура мови на щодень» (1998), «Універсальний довідник-практикум з ділових паперів» (1997).

Основні публікації:

Розмовність як текстова категорія // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. №8: Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). — К., 2009. — Вип. 2. — С. 146-151.

Історична стилістика: стан і перспективи розвитку // Лінгвістика: Зб. наук. праць. — Луганськ, 2004. — Вип. 1(2) — С.39-44.

З історії вивчення розмовної мови (80-ті роки ХХ ст.) // Слово. Стиль. Норма: Зб. наук. праць. — К., 2002. — С. 8-18.

Народнорозмовність як естетико-стилістична категорія // Наукові записки. Серія філологічна. — Вип. 1. — Острог, 2000. — С. 24-29.

Фразеологізми в загальнонародній мові та в художньому тексті // Мовознавство. — 1993. — №6. — С. 70-74.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+