Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники

Воронич Ганна Василівна -

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник. Кандидатська дисертація на тему «Середньонаддніпрянський говір ХVII ст. (система словозміни іменника)» (1985 р.). Коло наукових зацікавлень: українознавча проблематика в галузі історії, діалектології, граматики, ономастики й мовної практики.

Основні праці:

Говірки сіл Річка та Яворів як образок до історії Гуцульщини: лексикографічний аспект // Гуцули і Гуцульщина. - Косів, 2012. - № 2 (6). - С. 63-69 (у співавторстві).

Четья Мінея 1489 р.: особливості перекладу// Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірка наукових статей. Вип. 21. Частина 1. – К., 2012, ‒ С. 293-300.

Про генетичний зв’язок Середньої Наддніпрянщини із західноукраїнськими землями (за матеріалами пам’яток XVII ст.). // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірка наукових статей. Вип. 20. – К., 2011, – С. 76–86.

Карпатські географічні назви в лещатах літературної стандартизації // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Випуск 25. Присвячується 90-річчю від дня народження К. Й. Галаса. Ужгород – 2011. – 236 с. – С. 51-56.

Північноукраїнські штрихи в Четьї Мінеї 1489 р.: ѣ та g: буква і звук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія; Соціальні комунікації. Вип. 24. – Ужгород, 2011. – С. 78–87.

Про лінгвістичний конформізм в україномовній ономастиці. // Студії з ономастики й етимології. 2010. – Луцьк, 2010 - с.41-50.

Про критерії дистрибуції й наповнення іменникової парадигми в українській мові, або Як на догоду Іванову замордували Волошина. //Лінгвістичні студії.// Зб. наук. праць. Вип. 17. 2008. – Донецьк, ДонНУ, 2008, с.53–57.

Український правопис як віддзеркалення української ментальності//Українське мовознавство. Вип. 38. – К., 2008. - № 7. - С.41–47.

Четья Мінея 1489 р.: українсько–білоруська мовна дискусія. // Українська мова. - 2008. - № 3. - С.41–48.

Кореляція народнорозмовної і літературної норм у кодифікації власних географічних назв // Студії з ономастики й етимології. – К.: Пульсари, 2008. – С. 25–33.

Говірка села Машеве Чорнобильського району: монографія. Ч.3. Ч.4: Матеріали до поліського та етнолінгвістичного атласу . - К.: Довіра, 2005. - 704 с. (У співавт. з Бідношия Ю.І., Дика Л.В., Москаленко Л.А., Пономар Л.Г.).

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+