Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники

Штанденко Уляна Михайлівна -

кандидат філологічних наук, науковий співробітник, лауреат Премії Верховної Ради України (2011 р.).

Кандидатська дисертація на тему «Відіменний суфіксальний словотвір дієслів у староукраїнській мові XIV – XVIIIст.» (2003 р.).

Коло наукових зацікавлень: історія української літературної мови, історична дериватологія української мови.

Автор монографії "Відіменний суфіксальний словотвір дієслів у староукраїнській мові ХІV-XVIII ст." (К., 2008).

Основні публікації

Диференціація лексичних одиниць в “Актах Полтавського полкового суду 1668 – 1740 рр.” // Dialog der Sprachen, Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht: ІV. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. – Muenchen: Verlag Otto Sagner, 2014. – С. 279 – 284.

Акти Полтавського полкового суду 1668 – 1740 рр. як пам’тка староукраїнської мови // Українська мова. – Київ, 2013. – № 3. – С. 101 – 110.

Універсали гетьмана Івана Мазепи в «Актах (протоколах) Полтавського полкового суду другої пол. XVII – поч. XVIII ст.»: мовно-стилістичні особливості тексту // Dialog der Sprachen, Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht: ІII. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. – Muenchen: Verlag Otto Sagner 2013. – С. 532 – 540.

Морфологічні особливості ітеративних дієслів у пам’ятках староукраїнської мови // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць. – Київ-Нікополь, 2013. – Вип. 22. – Ч. ІІ. – С. 182 – 186.

Староукраїнські прислівники в актових текстах другої половини XVII – початку XVIII століття // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 24 – 26 квітня 2012 року. – К.: ІУМ НАНУ, 2012. – С. 11 – 14.

Білінгвізм як ознака сучасного мовного процесу в Україні // Dialog der Sprachen, Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht: ІІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. München: Verlag Otto Sagner, 2012. S. 220 – 223.

Хто ж винен? або Чому іноземці в Україні не хочуть вивчати українську? // Dialog der Sprachen, Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht: І. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. München: Verlag Otto Sagner, 2011. S. 160 – 164.

Функціонування лексичних та фразеологічних одиниць у староукраїнських ділових текстах (на матеріалі «Актів (протоколів) Полтавського міського уряду кін. XVІІ – поч. XVIII ст.») // Лексикографічний бюлетень. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 192 – 198.

Релігійна лексика в Актах (протоколах) Полтавського міського уряду кін. XVІІ – поч. XVIII ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: збірник наукових праць / Наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. – Вип. 506 – 508: Слов’янська філологія, 2010. – С. 152 – 154.

Особливості словотвірних відношень у відіменній деривації дієслів // Лінгвістичні студії. – Донецьк.: ДНУ, 2009. – Вип. 18. – С. 151 – 155.

Дієслівні запозичення у староукраїнських пам’ятках козацької доби // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 341 – 345.

Відсубстантивна деривація дієслів з суфіксом -и- у староукраїнській мові XIV – XVIII ст. // Українська мова. – Київ, 2008. – №2. – С. 44 – 56.

 

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+