Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
 

Москаленко Лілія Анатоліївна -

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.

Кандидатська дисертація на тему «Ботанічна лексика українських степових говірок Миколаївської області» (1992).

Коло наукових зацікавлень: українознавча проблематика в галузі історії, діалектології, ономастики й мовної практики.

Основні публікації

Ідентифікатори осіб в українському судочинстві (на матеріалі «Актів (протоколів) Полтавського полкового суду» (1683-1740 рр.)») // Нові дослідження пам’яток козацької доби: Збірник наукових статей. – К., 2013. – Вип. 22. – С. 216 – 222.

Назви християнських свят, постів, днів пам’яті святих як засіб темпорального членування дійсності в говірках Чорнобильської зони» // Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – 2013. – С. 68 – 78.

Назви осіб за родом діяльності в «Актах (протоколах) Полтавського полкового суду» (1683-1740 рр.)» // Нові дослідження пам’яток козацької доби: Збірник наукових статей. – К., 2012. – Вип. 21. – С. 266 – 273.

Адвербіалізація прийменникових конструкцій в «Актах (протоколах) Полтавського полкового суду» (1683-1740 рр.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових статей. – К., 2011. – Вип. 20. – Ч. ІІ. – С. 68 – 76.

Ідентифікація осіб чоловічої статі в «Актових книгах Полтавського полкового суду» (1683-1740 рр.) // Мовознавство. – 2011. – № 3. – С. 50 – 65.

Словотвір українських прізвищевих назв в «Актах (протоколах) Полтавського полкового суду» (1683-1740 рр.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових статей. – К., 2010. – Вип. 20.– С. 409 – 416.

Прізвищеві назви в Актових книгах Полтавського полкового суду (1683-1740 рр.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби: Збірник наукових статей. – К., 2009. – Вип. 18. – С. 325 – 330.

Ідентифікація осіб жіночої статі в «Актових книгах Полтавського полкового суду» (1683-1740 рр.) // Мовознавство. – 2009. – № 6. – С. 32 – 42.

Гносеологічні корені димотивованих і полімотивованих фітономенів (на матеріалі ботанічної лексики українських степових говірок Миколаївської області) // Мовознавство. – 2008. – № 6. – С. 13 – 28.

 

 

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+