Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Розробка механізму реалізації інноваційних складових людського розвитку
   

 Установи-виконавці проекту

Головна установа
Відділення економіки
Секція суспільних і гуманітарних наук

 Партнери з виконання проекту

 Керівник проекту

 Відповідність результатів проекту державним пріоритетам

6. Створення сучасної інноваційної системи

 Відповідність виконання проекту науковим пріоритетам

10. Соціальні і гуманітарні чинники формування в Україні суспільства і економіки знань

 Практичне призначення результатів виконання проекту

   
 
 
Повна назва проекту:
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+