Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Опис результатів виконання проекту 

    Генофонд деревних рослин Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України (створеного на основі старовинного примаєткового парку графів Браницьких) Постановою Кабінету Міністрів України (№ 472) від 19 серпня 2002 року був внесений в Державний реєстр наукових об’єктів, що становить національне надбання України і тому його вивчення та збереження є вагомою складовою в збереженні історичної і природної спадщини України.

    З метою збереження колекції старовікових дерев природної флори і інтродукованих вікових деревних рослин в декоративних ландшафтних композиціях парку та природного вікового дубового насадження, була розроблена комплексна програма, яка включає ботанічну інвентаризацію, фітосанітарне обстеження, комплекс заходів з індивідуального догляду і еколого-просвітницьких заходів, направлених на облік всіх старовікових дерев, збільшення їх стійкості та довговічності.

 

1.  Проведена ботанічна інвентаризація вікових дерев дендрологічного парку «Олександрія» НАН України з визначенням видового, кількісного, вікового складу, таксаційних характеристик, ландшафтної ролі. Встановлено, що на даний час в дендропарку «Олександрія» зростає 2860 старовікових дерев, що належать до 30 видів віком від 100 до 600 років. З них 2356 екземплярів (10 видів) місцевої флори, 504 екземпляри (22 видів) – інтродуценти. 12 з 30 видів старовікових рослин представлені лише по 1 екземпляру, 8 видів налічують по кілька екземплярів (до 10), по 5 видів вікових дерев представлені десятками і сотнями екземплярів і лише 1 вид – тисячами дерев.

2.  Досліджено, що в парку зростають одні з найстаріших в Європі дерева сосни Веймутової (більше 230 років), ялівцю віргінського (140 років), одні з найстаріших в Україні дерева гіркокаштану звичайного (біля 200 років) і ліріодендрону тюльпанного (170 років), меморіальні дерева: сосни Веймутова, звичайна і чорна, ясен звичайний, модрина європейська та історичне дерево - дуб Семена Палія (рис. 1).

 

Рис. 1. Старовікові екзоти дендрологічного парку «Олександрія»: А – «Родинне дерево» (сосна звичайна), Б – сосна чорна «Три грації», В – сосна веймутова. Г – яловець віргінський. Д – ліріодендрон тюльпанний. Е – ясен звичайний.

3.  З’ясовано, що функцію домінуючої ландшафтостворюючої породи в «Олександрії» зберіг дуб звичайний, представлений природною віковою дібровою, високодекоративними ділянками «паркового» типу (рис. 2) і солітерними екземплярами (всього 2020 дерев) (рис. 3). Середній вік дубів – 220-240 років. Були виявлені дуби віком більше 500 років (рис. 4).

     

Рис. 2. Ділянкии виключно декоративної діброви «паркового типу» 

 

  

Рис. 3. Трьохсотлітній дуб «Господар Великої галявини» і двохсотлітній – «Господар Малої галявини»

 

А   Б 

Рис. 4. Найстаріші дуби дендропарку «Олександрія» - А – близько 600 років, Б – більше 500 років.

4.   Проведено фітосанітарне обстеження старовікових дерев дендропарку «Олександрія». Встановлено, що у домінуючої породи парку – дуба звичайного 48,2 % дубів здорові, решта дерев мають комплекс патологій (рис. 5) (зріджена крона – 16,2 % дерев, суховершинять – 6,4 %, мають видимі гнилі – 16,4 %, дупла – 12,8%, уражені дереворуйнуючими грибами (трутовиками) – 8%, мають морозобійні тріщини – 3,3 % дерев дуба). Поточний відпад дубів становить 1,2 – 1,8 %.

Рис. 5. Патології дуба звичайного: А – прикоренева гниль, Б – ураженість дереворуйнуючими грибами, В – кореневі напливи (кобли), Г – поперечний рак.

5.  Встановлено, що ті чи інші патології мають більшість старовікових дерев місцевої флори і екзотів. Серед хвороб лідирують сухі скелетні гілки в кроні, гнилі, дупла, заселеність напівпаразитом омелою білою, тріщини, розломи між стовбурами багатостовбурових дерев (рис. 6).

 

Рис. 6. Патології старовікових дерев: трутовики на ясені (А) і грабові (Б), дупло на стовбурі ліріодендрона (В), суховершинність липи, ураженої омелою (Г), нарости в комлевій зоні липи (Д).

6.   Виявлені високі регенераційні властивості у старовікових дерев (заростання зрізів, морозобоїн) та високу життєздатність окремих вікових дерев, незважаючи на наявність у них суттєвих патологій (рис. 7).

Рис. 7. Регенераційні процеси на старовікових деревах: заростання зрізів на дубах (А, Б), заростання морозобійної тріщини на дубі (В) та клені (Г). Висока життєздатність буку, незважаючи на те, що внутрішня деревина вигнила (Д).

7.   Проведені санітарно-оздоровчі заходи та заходи з індивідуального догляду старовікових дерев дендропарку «Олександрія». Вони включали: санітарну обрізку крон дерев від сухих скелетних гілок, омели білої, очищення дупел від старих пломб і встановлення захисних сіток та захисних огорож до трьох дерев (рис. 8).

Рисунок 8. Санітарно-оздоровчі заходи та індивідуальний догляд вікових дерев: А – обрізка сухих гілок, Б – очистка старих дупел, В - встановлення захисної огорожі.

8.   Вперше серед ботанічних установ України було проведено обстеження двох меморіальних двохсотлітніх дерев за допомогою томографа (рис. 9).

Рис. 9. Обстеження внутрішнього стану сосни чорної «Три грації» за допомогою томографа 

9.  Виконано ряд еколого-просвітницьких заходів: в тому числі в якості співорганізатора проведена конференція, присвячена історичним, правовим та природоохоронним аспектам збереження пам’ятних багатовікових дерев (рис. 10). 

Рис. 10. Учасники конференції біля одного з найстаріших дубів

дендропарку «Олександрія»

 

     В рамках конференції був проведений майстар-клас зі встановлення на старовікові дерева систем захисту крон «Кобра» (вперше серед ботанічних установ і старовинних парків України) (рис. 11).

Рис. 11. Майстер-клас по встановленню системи захисту крон «Кобра» на меморіальне дерево сосни чорної «Три грації»

10.  Був розроблений новий екскурсійний маршрут «Зелені патріархи дендропарку «Олександрія». По екскурсійному маршруту встановлено 4 інформаційні аншлаги (рис. 12), а на 20 видатних раритетних дерев – охоронні знаки.

  

Рис. 12. Інформаційні аншлаги, встановлені по екскурсійному маршруту.

11.  За результатами досліджень видані методичні рекомендації «Система заходів по збереженню багатовікових деревних рослин старовинних парків», Путівник  «Зелені патріархи дендропарку «Олександрія» та Кадастр старовікових дерев дендропарку «Олександрія» НАН України, надруковано 17 наукових праць.

 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+