Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту 

Враховуючи найважливішу роль рослин у підтриманні стійкості екосистем, збереження біорізноманіття є найприорітетнішим завданням сучасної біологічної науки. В інтегральній проблемі збереження біорізноманіття вагоме місце займає вивчення унікального генофонду багатовікових дерев, розробка системи заходів зі збільшення їх стійкості та життєздатності а також збереження старовікових природних дібров, кількість і площа яких в Україні стрімко зменшується. Ключову роль в вирішенні цих завдань відіграють дендропарки, створені на основі старовинних примаєткових парків, які володіють раритетними колекціями старовікових дерев в штучних ландшафтних композиціях і природними старовіковими дібровами, на основі яких створювалися. 

 
 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+