Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Опис результатів виконання проекту 

Проектом передбачено удосконалення препарату ризостим та технології його виготовлення з метою забезпечення можливості завчасної обробки насіння сої разом із протруйниками та інтеграція цього препарату в сучасні технології вирощування даної культури. Робота виконувалась у 2 етапи.

Перший етап передбачав модифікацію препарату, підбір ефективних композицій додаткових компонентів, відпрацювання технології їх внесення. Також були підібрані оптимальні і граничні дози протруйників для спільної з інокулянтом обробки насіння сої. На даному етапі було передбачено вивчення динаміки зростання титру мікроорганізмів у виготовленому препараті та росту бактерій у присутності фунгіцидів у середовищі вирощування.

Другий етап включав напрацювання дослідної партії та польові випробування препарату як за умов завчасної обробки фунгіцидами, так і при протруюванні насіння в день посіву.

У результаті досліджень встановлено, що модифікація препарату ризостим комплексом природних протеїнових та полісахаридних полімерів покращує захист бактеріальних клітин від дії пестицидів та подовжує термін зберігання їх оптимального титру на інокульованому насінні, що дозволяє проводити завчасну обробку насіння мінімум за 60 діб до посіву та використовувати інокулянт у бакових сумішах із засобами захисту при протруюванні насіння. Доведено, що вплив штамів на формування вегетативної маси рослин, утворення і функціонування симбіотичних систем та їх продуктивність залежить від природи використаного штаму. Застосування сучасних біотехнологічних підходів при створенні високоефективних штамів мікроорганізмів дозволяє не лише підвищити їх азотфіксуючий потенціал, а й поліпшити симбіотичні властивості даних штамів за умов використання хімічних засобів захисту рослин. Використання алюмосилікатної гідрослюди у якості носія гарантує не лише активне формування і функціонування симбіотичного апарату в рослин та їх високу продуктивність, а й забезпечує збереження фізіологічної активності бактерій при їх довготривалому перебуванні на насінні. Модифікація створеного нами препарату ризостим шляхом внесення додаткових компонентів приводить до підвищення його ефективності та сприяє формуванню більшого урожаю зерна у порівнянні з оригінальним препаратом. Застосування фунгіцидів за посушливих умов дещо знижує зернову продуктивність сої за рахунок стимуляції протруйниками розвитку вегетативної маси рослин.

 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+