Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту 

Перспективним і дієвим напрямом інтенсифікації технологій у агропромисловому комплексі є широке застосування бобово-ризобіальних систем та розробка комплексних мікробних препаратів, завдяки яким можна збільшити продуктивність сільськогосподарського виробництва та зменшити його собівартість та шкідливий вплив на навколишнє середовище і водночас досягти екологічної чистоти продукції. У ґрунтово-кліматичних умовах України бобово-ризобіальні системи здатні щорічно засвоювати з атмосфери від 100 до 300, а іноді й більше кілограм азоту на гектар посівів. Це не тільки забезпечує живлення рослин даним елементом упродовж вегетаційного сезону, а й створює його запаси у ґрунті за рахунок повільного розкладання кореневих решток і синтезу гумусових сполук мікробними угрупованнями.


Концептуальним напрямом розвитку сучасних агробіотехнологій із залученням бобово-ризобіальних систем є створення на основі азотфіксуючих мікроорганізмів бактеріальних добрив комплексної дії, які поєднують властивості регуляторів росту рослин, елементів живлення, засобів стійкості до стресів і хвороб та водночас є екологічно безпечними. Застосування таких комплексних препаратів дозволить покращити ріст, розвиток і продуктивність бобових рослин та функціонування рослинно-мікробних систем в умовах антропогенного навантаження, дефіциту вологи, високих температур, а також дозволить запобігти суттєвим втратам урожаю та зниженню показників його якості. Варто також зауважити, що за розрахунками експертів за рахунок використання високоефективних інокулянтів можна отримати понад 1000 гривень додаткового прибутку з одного гектару посівів сої.

 
 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+