Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту 
 

При виконанні проекту вперше в Україні в повному обсязі для діагностики різних форм МПН та МДС використано арсенал новітніх імуноцитохімічних і молекулярно-генетичних технологій. Подальше впровадження розробки дасть можливість досягти значного соціального і економічного ефекту. Проведення на цій основі ефективної терапії дозволить суттєво підвищити показники виживаності хворих. Крім того, економічний ефект полягатиме в значно меншій собівартості діагностичних досліджень за рахунок застосування вітчизняних реагентів та концентрації складних сучасних діагностичних досліджень в єдиному центрі. В той же час, передбачається широке впровадження запропонованих і вдосконалених імуноцитохімічних і молекулярно-генетичних методів в онкогематологічні відділення м. Києва і областей України і підготовка спеціалістів з лабораторної діагностики на робочих місцях.

  Економічний ефект від впровадження розробки полягає в зменшенні собівартості діагностичних досліджень (в кілька разів у порівнянні із закордонними лабораторіями), скороченні потоку хворих, які скеровуються за державний кошт в клініки інших країн.  

 

   
   
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+