Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Основні переваги кінцевих результатів проекту 
 

Результати виконання проекту дозволяють вдосконалити алгоритми діагностики різних форм МПН та МДС із застосуванням імуноцитохімічних  і молекулярно-генетичних методів. Розроблені і запроваджені стандартні панелі моноклональних антитіл для визначення маркерних лінійно-специфічних і диференціювальних антигенів для діагностики різних форм МПН та МДС, в тому числі антигенів стовбурових гемопоетичних клітин.

Доцільність і ефективність запропонованої системи комплексної діагностики мієлопроліферативних захворювань із залученням морфоцитологічного, цитохімічного, імуноцитохімічного та молекулярно-генетичного дослідження підтверджена чітко верифікованими формами  мієлопроліферативних захворювань у хворих України згідно новітньої класифікації ВООЗ 2008 року, що передбачає призначення специфічного протокольного лікування. Подібна прецизійна діагностика дає можливість більш ефективно застосовувати нові лікарські засоби, дія яких спрямована на пухлинні клітини-мішені різного рівня диференціювання

 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+