Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги 
 

  Рівень діагностичних досліджень онкогематологічних захворювань в Україні є недостатнім і базується в основному на застосуванні рутинних морфологічних методів. В той же час в країнах Заходу з цією метою широко використовуються імуногістохімічні, цитогенетичні і молекулярно-генетичні методи, які дозволяють більш точно діагностувати окремі нозологічні форми гемобластозів за новою класифікацією ВООЗ (2008 р.) і більш ефективно застосовувати сучасні протоколи лікування.

Вітчизняних аналогів даної розробки не існує. Подібні розробки застосовуються за кордоном в провідних онкогематологічних центрах країн Заходу. Беззаперечно новим у розробці є виконання імуноцитохімічних досліджень безпосередньо в мазках крові, кісткового мозку, тонкоголкових пунктатах лімфатичних вузлів і пухлин, що становить know-how відділу імуноцитохімії та онкогематології. Це дозволяє надсилати матеріал для дослідження з віддалених областей і міст України, отримувати, на відміну від методу цитофлуориметрії, постійні препарати, точно визначати імунофенотип патологічних клітин безпосередньо за допомогою звичайного світлового мікроскопу при незначний кількості матеріалу для дослідження, що робить методику дослідження доступною для застосування в мережі гематологічних закладів України, не оснащених вартісним обладнанням.

 

 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+