Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Суб'єкти використання результатів проекту 
 

Проект спрямований на використання результатів дослідження безпосередньо в закладах системи охорони здоров’я України.

Необхідність його реалізації полягає у том, що щорічно в Україні потребують сучасної лабораторної діагностики біля 500 хворих на різні форми МПН та 200-250 хворих на різні форми МДС.

Розроблений та впроваджений алгоритм дозволить покращати первинну та уточнену діагностику форм мієлоїдних новоутворень (хронічна фаза та фаза акселерації хронічного мієлолейкозу, справжня поліцитемія, ессенціальна тромбоцитемія, первинний мієлофіброз) і мієлодиспластичних синдромів на основі цитоморфологічних, цитохімічних, імуноцитохімічних та молекулярно-генетичних досліджень клітин крові та кісткового мозку.

Результати було впроваджено в закладах Міністерства охорони здоров’я України.

  Зокрема, проведено диференційну діагностику 139 випадків мієлоїдних новоутворень та мієлодиспластичних синдромів серед пацієнтів різних вікових груп у відповідності до вимог визначення цих форм онкогематологічних захворювань згідно класифікації ВООЗ (2008).

 

  

МЕДИЧНИЙ ЗАКЛАД

Кількість хворих

Київська Міська клінічна лікарня № 9 (гематологічне відділення № 1)

34

Київська міська клінічна лікарня № 9 (гематологічне відділення № 2)

38

Київський обласний онкологічний диспансер

25

Головний військовий клінічний шпиталь МО України

2

Національний інститут раку МОЗ України

4

Науковий центр радіаційної медицини НАМН України

1

Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського

12

Черкаський обласний онкологічний диспансер

6

Чернігівський обласний онкологічний диспансер

12

Хмельницька обласна лікарня

5

ВСЬОГО

139

 

 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+