Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Основні переваги кінцевих результатів проекту 
 

Нанесення функціональних покриттів на робочі поверхні виробів для поліпшення їх експлуатаційних характеристик є найбільш ефективним методом направленої модифікації по-верхневих властивостей матеріалів. Зроблений огляд робіт по покриттям показав, що вакуум-но-дугового метод є найбільш перспективним для отримання кавітаційностійких покриттів для зміцнення лопаток турбін з титанового сплаву.

Створене устаткування та процес є унікальними і мають цільове призначення: забезпе-чення можливості ПАТ „Турбоатом” випускати титанові лопатки з нанесеними на них кавіта-ційностійкими покриттями і, таким чином, забезпечити імпортозаміщення аналогічної проду-кції для ремонту турбін енергоблоку К-1100-60/3000.

Крім того, наявність спеціалізованих обладнання та процесів нанесення покриттів на великогабаритні деталі відкриває можливість іонно-плазмової обробки інших великогабари-них виробів ПАТ „Турбоатом” (наприклад, штоки систем регулювання та ін.).

 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+