Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту 
 

Відповідно до державної програми по імпортозаміщенню ПАТ «Турбоатом» належить освоєння серійного випуску лопаток парових турбін з титанового сплаву ВТ 6 для заміни від-працювавших свій ресурс аналогічних виробів у ряді турбін АЕС. Відповідно до технічних ви-мог на згадані лопатки після їх виготовлення для забезпечення потрібного від них ресурсу ро-боти необхідно здійснювати нанесення на робочі поверхні лопаток кавітаційностійких захисних покриттів, оскільки лопатки будуть працювати в зоні низького тиску турбіни з великою долею конденсату в парі, що тягне за собою інтенсифікацію корозійних та ерозійних процесів металу лопаток.

У зв'язку з викладеним, виникає необхідність у виконанні робіт по створенню і реалізації нових вітчизняних технологій, що забезпечують реалізацію програми по імпортозаміщенню в енергомашинобудуванні.

Метою проекту є розробка концепції установки і основ технологічних процесів та реалі-зація обох напрямків в дослідному зразку установки для нанесення кавітаційностійких покрит-тів на великогабаритні лопатки парових турбін із титанового сплаву ВТ-6 для АЕС України.

 
 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+